1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. ENGINNERS
  4. PROGRAM MIESZKANIE PLUS POTRZEBUJE ŚMIAŁYCH WIZJI I NOWATORSKICH POMYSŁÓW
PROGRAM MIESZKANIE PLUS POTRZEBUJE ŚMIAŁYCH WIZJI I NOWATORSKICH POMYSŁÓW
0

PROGRAM MIESZKANIE PLUS POTRZEBUJE ŚMIAŁYCH WIZJI I NOWATORSKICH POMYSŁÓW

0

Nagrody i wyróżnienia za projekty będące śmiałymi wizjami środowiska mieszkaniowego przyszłości odebrało blisko 40 laureatów konkursu. Jego celem było poszerzenie dyskusji o budownictwie dostępnym i zaproszenie do niej reprezentantów młodego pokolenia.

Realizacja rządowego programu mieszkaniowego jest wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym. Dlatego cieszę się, że w dyskusję o wizji dostępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego tak licznie włączyli się młodzi profesjonaliści – studenci, doktoranci i absolwenci uczelni wyższych – powiedział Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas wręczenia nagród laureatom konkursu „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”.

– Inicjatywa Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i BGK Nieruchomości S.A., realizowana przy wsparciu Fundacji BGK, jest doskonałym przykładem synergii pomiędzy światem nauki i biznesu – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin. – Gratuluję laureatom konkursu, wierząc, że prawdziwymi zwycięzcami tego przedsięwzięcia będzie całe młode pokolenie Polaków, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zyska dostęp do nowoczesnych mieszkań w przystępnej cenie.

Do konkursu wpłynęło 165 prac. Jury złożone m.in. z przedstawicieli środowiska akademickiego i branżowego oceniało prace w czterech obszarach tematycznych związanych z architekturą, urbanistyką, nowoczesnymi technologiami budowlanymi i cyfryzacją otoczenia mieszkaniowego.

Postawiliśmy przed uczestnikami konkursu niełatwe zadanie syntetycznego przedstawienia autorskiej wizji dostępnego budownictwa – stwierdził prof. Jan Słyk, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – Duża liczba nadesłanych projektów sprawia, że dyskusja na temat wizji „domu jutra” staje się ciekawsza, a spektrum prezentowanych poglądów – bardzo szerokie. Liczę na to, że głos młodego pokolenia będzie impulsem dla dalszych działań badawczych i realizacyjnych.

W kategorii „Osiedle społeczności jutra” nagrodzono projekt Alicji Wieczorkiewicz i Aleksandry Kozłowskiej. Laureatem konkursu w kategorii „Technologie przyszłości” został Jarosław Wiśniewski. W kategorii „Budowanie społeczności w erze informacyjnej” najlepszą pracą okazał się projekt Jacka Markusiewicza i Karoliny Ostrowskiej- Wawryniuk. Sąd konkursowy nie przyznawał głównej nagrody w kategorii „Modelowy dom i mieszkanie”.

Pozyskiwanie nowatorskich rozwiązań architektonicznych i budowlanych jest częścią strategii naszej spółki – zaznaczył Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości. – Chcemy przenieść się z epoki mieszkań budowanych z użyciem drogich technologii i w efekcie dostępnych tylko dla najbogatszych do epoki nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą budować wysokiej jakości mieszkania dostępne także dla osób słabiej uposażonych. Sięgnięcie po pomysły ludzi młodych jest ważnym krokiem w tym kierunku.

Poza głównymi nagrodami, w konkursie przyznano także 15 wyróżnień I i II stopnia oraz 7 wyróżnień honorowych. Fundatorem nagród o łącznej puli 70 tys. zł jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.