1. Home
  2. Bez kategorii
  3. WYNIKI RAPORTU „BAROMETR ZDROWYCH DOMÓW 2017”
WYNIKI RAPORTU „BAROMETR ZDROWYCH DOMÓW 2017”
0

WYNIKI RAPORTU „BAROMETR ZDROWYCH DOMÓW 2017”

0

Aż ok 7% Polaków nie stać na ponoszenie kosztów wystarczającego ogrzania mieszkania. Gdy przychodzą mrozy trudniej utrzymać w domach optymalną temperaturę, czyli około 18-21 stopni.

Jednocześnie, jak wynika z raportu „Barometr zdrowych domów 2017”, którego inicjatorem jest Grupa VELUX, co trzeci mieszkaniec niedogrzanego budynku w Polsce boryka się z problemami zdrowotnymi. Koszty ogrzewania można obniżyć poprzez poprawę stanu technicznego budynków.

Jedzenie czy ogrzewanie? Jak pokazuje najnowszy raport „Barometr zdrowych domów 2017” jest to dylemat, przed którym każdego zimnego poranka staje około 49 milionów Europejczyków, w tym ok 6 mln Polaków. Jak wynika z najnowszych danych Eurostat, na których również opiera się Barometr, nieco ponad 7 proc. Polaków nie stać, aby wystarczająco ogrzać swój dom. Warto również mieć świadomość, że połowa Polaków mieszka w budynkach jednorodzinnych, a większość tych budynków jest w złym stanie technicznym i wymaga modernizacji w celu poprawienia ich efektywności energetycznej. Kompleksowa modernizacja budynku może obniżyć zużycie energii nawet o 25 proc.

Polacy mieszkają w niedogrzanych domach

“Skala problemu w Polsce jest duża. Szacuje się, że problem ubóstwa energetycznego dotyka 16-17 proc. obywateli, to jest blisko 6 mln Polaków” – zauważa dr Andrzej Kassenberg z Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 40 proc. gospodarstw domowych w Polsce przeznacza na energię ponad 10 proc. swoich dochodów. Ponadto w Polsce można zaobserwować spore dysproporcje w skali ubóstwa energetycznego pomiędzy poszczególnymi województwami. Najgorzej sytuacja wygląda w województwach podkarpackim 16,8 %, podlaskim 16,6 %, opolskim 14,5 % i lubelskim 14 %, zaś najlepiej w śląskim 6,2 % i mazowieckim 7,1%.

Według dr Andrzeja Kassenberga istnieją trzy najistotniejsze przyczyny tego zjawiska. Występują one odrębnie lub potęgują się wzajemnie: ograniczone możliwości finansowe, zły stan techniczny budynków mieszkalnych i systemów grzewczych oraz nieumiejętne, nieoszczędne korzystanie z dostępnej energii.

Poważne konsekwencje życia w niedogrzanym domu

Jak wynika z raportu Europejczycy, którzy zimą nie są w stanie utrzymać w mieszkaniu komfortu cieplnego, dwa razy częściej narzekają na problemy zdrowotne. W przypadku Polski prawie co trzeci mieszkaniec niedogrzanego budynku boryka się z problemami zdrowotnymi. Ponadto Europejczycy dotknięci ubóstwem energetycznym niemal trzy razy częściej mieszkają w wilgotnych, nieprzyjaznych dla zdrowia budynkach.

“Powszechnie stosowanym wyjściem z sytuacji niedoboru energetycznego jest rezygnacja z własnego komfortu cieplnego i oświetleniowego. Konsekwencją tego jest wysoka zachorowalność i śmiertelność w wyniku powikłań chorobowych spowodowanych, najogólniej mówiąc, niedogrzaniem mieszkań. Wpływa to na koszty związane z opieką zdrowotną, na kupowanie lekarstw, pomoc finansową dla osób dotkniętych problemem. Funkcjonowanie w złych warunkach mieszkaniowych w zimie może również odbijać się na zdolności do pracy i nauki. Dlatego działanie na rzecz ograniczenia ubóstwa w Polsce nie jest kosztem, ale inwestycją bo dzięki temu ludzi będą zdrowsi, lepiej pracowali i lepiej się uczyli.” – komentuje dr Andrzej Kassenberg z Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Jakie rozwiązanie?

„Barometr zdrowych domów 2017” wskazuje na modernizację budynków, jako klucz do rozwiązania wielu problemów – ekonomicznych, środowiskowych oraz zdrowotnych Europejczyków i Polaków, w tym również problemu ubóstwa energetycznego.

“Barometr przypomina nam, że podstawową rolą budynku jest zapewnienie ludziom zdrowych warunków życia. Niestety tak często się nie dzieje i płacimy za to wysoką cenę. Znamienne, choć raczej nie zaskakujące jest to, że ludzie mieszkający w złych warunkach, szczególnie dotknięci ubóstwem energetycznym, narzekają na problemy zdrowotne dużo częściej od osób żyjących w odpowiednich warunkach. Ten fakt nadaje jeszcze większe znaczenie modernizacji budynków jako metodzie zwalczania ubóstwa energetycznego.” – komentuje Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.

Wyzwaniem pozostaje tempo modernizacji, które w dużym stopniu zależy od możliwości finansowych właścicieli domów. Dlatego potrzebne są odpowiednie programy wsparcia oraz wzrost świadomości Polaków w zakresie efektywnej energetycznie inwestycji w remont i budowę domu.

Źródło: velux.pl