1. Home
  2. Bez kategorii
  3. SSO WSPIERA DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
SSO WSPIERA DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
0

SSO WSPIERA DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

0

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) dr inż. Jacek Michalak otrzymał nominację na zastępcę przewodniczącego Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa przy Polskim Centrum Akredytacji.

Według PCA infrastruktura i budownictwo to jeden z obszarów wymagających harmonizacji zasad ocen kompetencji jednostek oceniających zgodność. Zadaniem Komitetu będzie merytoryczne wsparcie akredytacji laboratoriów, w tym laboratoriów jednostek notyfikowanych, uczestniczących w procesie wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych. Celem przedsięwzięcia jest również zapewnienie podniesienia i zunifikowania standardów badań tych wyrobów, z uwagi na bezpieczeństwo i komfort ich użytkowników.

Nominowanie prezesa Michalaka do KTS ds. Budownictwa to kolejny efekt współpracy, zapoczątkowanej wystąpieniem dyrektor PCA Lucyny Olborskiej na IV Międzynarodowej Konferencji ETICS, zorganizowanej przez SSO w maju br. – Analiza informacji przekazanych przez prezesa SSO dotyczących współpracy członków Stowarzyszenia, producentów systemów ociepleń, z akredytowanymi przez PCA jednostkami oceniającymi zgodność, w szczególności z akredytowanymi laboratoriami badawczymi, wskazała wiele obszarów, w których możliwe jest podjęcie działań zmierzających do harmonizacji podejścia do spełnienia wymagań akredytacyjnych. Jednym z obszarów, który w pierwszej kolejności będą analizować specjaliści, członkowie KTS ds. budownictwa, będzie ujednolicenie podejścia przy szacowaniu niepewności pomiarów. Określenie kluczowych składowych budżetu niepewności dla metod badawczych wykorzystywanych w badaniach systemów ociepleń oraz zdefiniowanie zasad wykorzystania niepewności w procesie podejmowania decyzji przez laboratoria dotyczących stwierdzenia zgodności czy niezgodności z wymaganiami, będzie wsparciem dla producentów, którzy będą mogli zoptymalizować swoje produkty. Może też ułatwić ich współpracę z organami nadzoru rynku – stwierdziła dyrektor Olborska.

Dr inż. Jacek Michalak podkreślił, że rynek budowlany jest bardzo złożony, działają na nim producenci wyrobów, ale też i ci, którzy je stosują. – My jako Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń zrzeszające firmy oferujące kompleksowe rozwiązania i w prawidłowy sposób wprowadzające je na rynek, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak są one stosowane na budowach i czy wszystkie komponenty pochodzą z jednego systemu konkretnego producenta. Tymczasem nadzór budowlany przede wszystkim kontroluje producentów materiałów budowlanych – zauważył szef SSO. Dodał też, że wiele wyrobów jest kwestionowanych, jak się potem okazuje, niesłusznie, często ze względu na brak ujednolicenia w działalności laboratoriów tak akredytowanych, jak notyfikowanych, podejścia do wyboru i zastosowania odpowiednich metod badań, a także do przedstawiania wyników badań oraz stwierdzeń zgodności lub niezgodności. – Badania wykonane różnymi metodami i przedstawione w różny sposób ich wyniki mogą wprowadzać w błąd zainteresowane strony. Dlatego inicjatywa Polskiego Centrum Akredytacji powołania Komitetu, który określi wytyczne i szczególne wymagania dla akredytowanych laboratoriów prowadzących działalność w tym obszarze, w tym notyfikowanych, jest bardzo cenna i ważna. Przysłuży się podniesieniu standardów rynkowych w tej dziedzinie, co przyniesie zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu finalnych użytkowników wyrobów – ocenił prezes Michalak.

W Komitecie Technicznym Specjalistycznym ds. Budownictwa przy PCA zasiada 13 ekspertów reprezentujących m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Instytut Techniki Budowlanej, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Pracom Komitetu przewodniczy dr inż. Jacek Szer z Politechniki Łódzkiej. Uroczyste wręczenie nominacji miało miejsce 13 listopada br. w Warszawie podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Akredytacji, przebiegającej pod hasłem „Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa”.


Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) jest organizacją branżową czołowych polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. Misją stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo i kontrolę robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli  europejskiego stowarzyszenia branży ociepleń – European Association for ETICS (EAE). W 2014 roku SSO zainicjowało doroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.

Więcej informacji: Systemyocieplen.pl, Twitter.com/SSO_ocieplenia, Konferencjaetics.com.pl.