Home Bez kategorii XV EDYCJA KAMPANII „DOBRY BETON”
XV EDYCJA KAMPANII „DOBRY BETON”
0

XV EDYCJA KAMPANII „DOBRY BETON”

0

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce uruchamia jubileuszową – XV edycję Kampanii „Dobry Beton”. Podstawowym przesłaniem tegorocznej Kampanii SPBT „Dobry Beton” jest sprawdzenie wysokich standardów jakościowych produkcji mieszanki betonowej.

Co jest szczególnie istotne w związku z urzędowym przyznaniem betonowi towarowemu statusu wyrobu budowlanego – z obowiązkiem posiadania certyfikatu ZKP, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.
Mając na względzie uwarunkowania i aktualne trendy rynkowe, Zarząd Stowarzyszenia postanowił o ewolucji Znaku „Dobry Beton” w zakresie dodatkowych obowiązków, a mianowicie:

  • Ochrona Środowiska,
  • BHP,
  • Innowacyjność.

Warunkowane jest to rozwojem rynku budowlanego, który w wyżej przywołanych obszarach podlega ścisłym regulacjom prawnym.
Analizując zapisy aktualnego „Regulaminu przyznawania Znaku SPBT Dobry Beton” (ver. październik 2017) z jednej strony przystąpienie wytwórni betonu towarowego do kampanii traktować należy jako element weryfikacji/sprawdzenia gotowości do certyfikacji ZKP w systemie 2+ a z drugiej zaś – jako wartość dodaną – wskazówki, podpowiedzi – w jaki sposób zorganizować produkcję mieszanki betonowej z poszanowaniem przepisów BHP i ochrony środowiska, tak aby dotrzymać najwyższych standardów formułowanych przez urzędy państwowe i firmy wykonawcze.
Co niezwykle ważne – w myśl zapisów przywołanego Regulaminu … – obligatoryjne w ramach XV kampanii „DOBRY BETON”, jest spełnienie wymagań z zakresu technologii i jakości betonu (patrz zał. 4.1). W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji list kontrolnych z obszarów BHP (zał. 4.2) i/lub ochrony środowiska (zał. 4.3) nie będzie to stanowiło przeszkody w przyznaniu WBT Znaku „Dobry Beton” a będzie wyznacznikiem obszarów w których proces produkcji winien być doskonalony.
Szczegóły tyczące się procedury przyznawania wyróżnienia zawarte są w „Regulaminie przyznawania Znaku SPBT Dobry Beton” (kliknij, aby pobrać), a procedura kwalifikacyjna winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku akcesyjnego (kliknij, aby pobrać).

Termin zgłaszania WBT w ramach tegorocznej kampanii upływa w dniu 19. grudnia 2017 r.

W przypadku pytań i konieczności udzielenia dodatkowych informacji dotyczących procedury przyznawania Znaku „Dobry Beton” w tym warunków finansowych, związanych z przystąpieniem do kampanii – pracownicy biura SPBT pozostają do Państwa dyspozycji – tel. 12 427 28 44, biuro@spbt.pl

Źródło: spbt.pl

open