Home Bez kategorii RUSZYŁY PRACE NAD WYTYCZNYMI DAFA DO ODBIORÓW DACHÓW
RUSZYŁY PRACE NAD WYTYCZNYMI DAFA DO ODBIORÓW DACHÓW
0

RUSZYŁY PRACE NAD WYTYCZNYMI DAFA DO ODBIORÓW DACHÓW

0

Wychodząc naprzeciw problemom wykonawców przy odbiorach budynków, w DAFA powstała Grupa Merytoryczna w celu opracowania „Wytycznych do odbiorów dachów eksponowanych”.

Eksperci wywodzący się z firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA uznali, że warto opracować narzędzie, które będzie rozstrzygało spory przy odbiorach budynków i na które będzie można się powołać w uzgadnianiu wielu problematycznych kwestii pomiędzy wykonawcą a inwestorem i GW.

Do dnia dzisiejszego odbyły się trzy spotkania robocze na których ustalono spis treści do wytycznych oraz opracowano pierwsze rozdziały publikacji. Obejmie ona problematykę odbioru: podłoża z betonu, z blachy, ze stali i inne; wszystkich rodzajów paroizolacji; termoizolacji (wełna, styropian, PIR); izolacji wodochronnej, a także projekty układania i mocowania. Członkowie zespołu redakcyjnego część publikacji poświęcą również na opisanie tolerancji i odstępstw.

W prace zaangażowani są m. in.: Michał Miąsek – koordynator Grupy Merytorycznej (Protan), Jarosław Andrusewicz (Jarema), Maciej Borodzicz (Sika), Daniel Drozdowicz (Rockwool), Waldemar Gaca (Balex Metal), Natalia Gębala (Atlas-Ward), Jerzy Kosior (Protan), Adam Krzanik (Pold-Plast), Grzegorz Rodak (Schrag), Edyta Sauć (Swisspor), Tadeusz Zielke (Schrag).

Wytyczne obejmą zarówno wymagania wynikające z ogólnie obowiązujących norm i przepisów, jak i te wynikające z dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W kolejnym etapie planowane jest opracowanie wytycznych do odbioru fasad.

Będziemy mieć więc na rynku polskim narzędzie będące nie tylko pomocą dla wykonawców, ale również dla projektantów i inwestorów: narzędzie jasno określające jak ma wyglądać odbiór dachów.

„Pomysł stworzenia opracowania narodził się z potrzeby rynku dachów płaskich, który od kilku lat rozwija się dynamicznie. Liczni członkowie Stowarzyszenia DAFA zgłaszali powtarzające się kłopoty i rozbieżności podczas interpretacji jakości wykonanych prac dachowych. Głównym celem opracowania jest ułatwienie procesu odbioru dachu i jego usystematyzowanie. Nowe opracowanie wpisuje się także w edukacyjną rolę stowarzyszenia, a co za tym idzie, podnoszenie jakości wykonywanych prac dekarskich.” –  mgr inż. Michał Miąsek.


mgr inż. Michał Miąsek
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej i studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od 17 lat związany z Protan Polska Sp. z o.o. jako członek zarządu i dyrektor zarządzający. Koordynator Grupy Merytorycznej ODBIORY Stowarzyszenia DAFA  oraz członek Zespołu redakcyjnego „Wytycznych do odbiorów dachów eksponowanych” Stowarzyszenia DAFA.

open