1. Home
  2. Bez kategorii
  3. MOSTOSTAL WARSZAWA WYBUDUJE OBWODNICĘ STALOWEJ WOLI I NISKA
MOSTOSTAL WARSZAWA WYBUDUJE OBWODNICĘ STALOWEJ WOLI I NISKA
0

MOSTOSTAL WARSZAWA WYBUDUJE OBWODNICĘ STALOWEJ WOLI I NISKA

0

Za blisko 200 milionów złotych Mostostal Warszawa wybuduje obwodnicę Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77.

Jest to kolejna inwestycja w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którą zrealizuje w województwie podkarpackim konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Kontrakt z rzeszowskim oddziałem GDDKiA na realizację zadania został podpisany 30 sierpnia br.

Obwodnica Stalowej Woli i Niska została uwzględniona w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Jest to jedna z długo oczekiwanych inwestycji w województwie podkarpackim. Jedenastu wykonawców było zainteresowanych realizacją tego zadania, jednak oferta Mostostal Warszawa okazała się najkorzystniejsza. Na chwilę obecną większość postępowań w infrastrukturze przebiega, podobnie jak tutaj, w systemie design&build. Taka procedura znacznie przyspiesza proces projektowania i realizacji inwestycji. Daje także możliwość wprowadzania do projektu własnych optymalnych rozwiązań, a to z kolei przekłada się na lepszą kontrolę nad realizacją całości prac. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię powrotu na rynek drogowy. To kolejny kontrakt Mostostalu Warszawa w tym obszarze podpisany w ostatnim czasie. Jesteśmy także na pierwszym miejscu w kilku liczących się przetargach, umacniamy, więc naszą pozycję w infrastrukturzemówi Prezes Zarządu Mostostal Warszawa Andrzej Goławski.

Przebieg obwodnicy

Początek trasy znajdzie się w Stalowej Woli w miejscu skrzyżowania ulicy Podskarpowej i Chopina (nieopodal galerii Vivo!). Stąd obwodnica będzie przebiegać wzdłuż wałów rzeki San, czyli po północno-wschodniej granicy miasta Niska. Ponownie zostanie włączona w ciąg drogi krajowej nr 77 w miejscowości Przędzel przed węzłem Rudnik. Docelowo trasa połączy się również z drogą ekspresową S19 stanowiącą część międzynarodowego szlaku Via Carpatia.

Poza zaprojektowaniem i uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, budową samej obwodnicy Stalowej Woli i Niska, Mostostal Warszawa ma za zadanie opracować dokumentację powykonawczą wraz z uzyskaniem pozwolenie na jej użytkowanie. W zakres prac wchodzi także przygotowanie infrastruktury towarzyszącej (obiekty inżynierskie, drogi zjazdowe, system odwodnienia, oznakowanie, etc) wraz z usunięciem tych elementów infrastruktury technicznej, które kolidują z inwestycją (np. demontaż słupów wysokiego napięcia). Rozpoczęcie robót przewidziane jest na IV kwartał 2018 r. – dodaje Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury Mostostal Warszawa.

Znaczenie inwestycji w regionie

Droga krajowa nr 77 jest jednym z najważniejszych korytarzy transportowych na Podkarpaciu jak i w kraju. Prowadzi m.in. do przejść granicznych w Korczowej i Medyce przy południowo-wschodniej granicy Polski. Obecnie DK 77 przebiega przez tereny o ścisłej zabudowie mieszkaniowej Stalowej Woli i Niska. Wysokie natężenie ruchu w tych miastach powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców. Do tego dochodzi również ograniczony ruch pojazdów pow. 3,5 tony przez centrum miasta Niska, co utrudnia rozwój lokalnym przedsiębiorcom. Planowana obwodnica usprawni komunikację drogową pomiędzy miejscowościami, zwiększy przepustowość pojazdów oraz rozkorkuje centra obu miast.

Mostostal na Podkarpaciu

Przypomnijmy, że wkrótce w województwie podkarpackim Mostostal Warszawa ruszy także z budową obwodnicy Strzyżowa. Umowa na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj została podpisana na początku br. Obecnie trwa faza projektowa. W 2015 r. i w 2016 r. to właśnie w tej części Polski spółka wybudowała dwa mosty kompozytowe. Mostostal Warszawa był również generalnym wykonawcą siedmiokilometrowego odcinka autostrady A4 Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód. W przeszłości na Podkarpaciu spółka wykonywała również roboty z zakresu ochrony środowiska m.in. w mieście Krośnie. Niedługo firma rozpocznie w Krośnie rozbudowę lokalnej oczyszczalni ścieków.

Inwestycję zrealizuje zespół Obszaru Infrastruktury Mostostal Warszawa pod dyrekcją Sławomira Barczaka.

Przetarg: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
Podstawowe parametry drogi:
Długość: 15,3 km
Klasa: GP
Nośność (kN/oś): 115
Ilość węzłów: 0
Ilość obiektów (mostów/wiaduktów/tuneli): 1/5/0

Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa (Lider) Acciona Construcción SA (Partner)
Województwo: podkarpackie
Termin realizacji: 34 miesiące
Okres gwarancji: 10 lat
Wartość kontraktu brutto: 199 189 315,22 mln zł