Home Bez kategorii SESJE TEMATYCZNE 7. PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM
SESJE TEMATYCZNE 7. PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM
0

SESJE TEMATYCZNE 7. PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM

0

5 października 2017, W Reducie Banku Polskiego w Warszawie przedstawimy najnowsze trendy w zielonym budownictwie, obalimy mity z nim związane, zaprezentujemy różne podejścia do koncepcji green building, a także sposoby finansowania zrównoważonych inwestycji w budownictwie.

Partnerem tegorocznej konferencji jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBRD.

Sesja główna
Stajemy dziś przed wieloma wyzwaniami, takimi jak wyczerpywanie się paliw kopalnych, wzrost światowej populacji z jednoczesnym jej spadkiem i starzeniem się w krajach rozwiniętych, globalizacja, rosnące zadłużenie państw, narastające nierówności społeczne, zmiana klimatu i inne zagrożenia środowiskowe, narastający kryzys migracyjny, szybkie zmiany technologiczne i wiele innych. To, co zrobimy (oraz to, czego nie zrobimy), zdeterminuje naszą przyszłość.

Czy w takim dynamicznym świecie powinniśmy podążać za światowymi megatrendami, zaleceniami przełomowych badań, czy też może stale odnosić się do utartych schematów? A może połączyć te dwa podejścia? Odszukać alternatywne sposoby myślenia, które być może pomogą uniknąć popełniania wciąż tych samych błędów.

Odpowiedzi na powyższe pytania pomogą nam znaleźć prof. Charles Kibert, dr Marcin Popkiewicz, Ross Shuster i przedstawiciel Foster+Partners.

Sesja Green Building Financing
Jako sektor o bardzo wysokim zużyciu energii, budownictwo oferuje jedne z największych możliwości zrównoważonych inwestycji.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBRD postrzega zielone inwestycje jako jeden ze sposobów na wypełnienie swojej misji wspierania regionu w transformacji w kierunku otwartej i konkurencyjnej gospodarki rynkowej, natomiast transformację ekonomiczną – jako przejście na gospodarkę niskoemisyjną. W sektorze budownictwa taką transformację wspomagają innowacyjne rozwiązania finansowe dla obiektów komercyjnych, mieszkaniowych i użyteczności publicznej.

W ujęciu instytucji finansowych, firm i organizacji państwowych EBRD przedstawi przykłady wspomnianych rozwiązań, wyzwania w finansowaniu sektora zrównoważonego budownictwa, zastanowimy się także, jak będzie wyglądało finansowanie budynków zeroenergetycznych po 2020 roku.

Sesja Green Building Design & Trends
Możemy stworzyć biuro przyszłości, z którego pracownicy nie będą chcieli wychodzić do domu: o najwyższej jakości środowisku wewnętrznym, takie, w którym użyto wielu zielonych koncepcji, a jednocześnie przyjazne zarówno wizualnie, jak i funkcjonalnie. Lecz prawdziwie zrównoważone będzie dopiero wtedy, gdy jego użytkownicy zaangażują się w ciągły proces czynienia go takim.

W tej sesji obalimy mity związane z zielonym budownictwem i omówimy różne podejścia do zrównoważonego projektowania.

Więcej informacji o kolejnych prelegentach i zawartości merytorycznej sesji już wkrótce!

Rejestracji na 7. PLGBC Green Building Symposium można dokonać na stronie: http://konferencja.plgbc.org.pl/rejestracja/.

PLGBC Green Building Symposium od kilku lat jest już symbolem zielonego postępu w polskiej branży nieruchomości oraz najlepszą platformą wymiany pomysłów, współpracy, partnerstwa i nowych informacji. Przekrojowa tematyka najbardziej rozpoznawalnej konferencji o zielonym budownictwie pozwala na zebranie szerokiego grona odbiorców z Polski i zagranicy, uczestniczących w procesach rynku nieruchomości.

Wydarzenie odbędzie się 5 października w Reducie Banku Polskiego przy ul. Bielańskiej 10 w Warszawie, a podczas uroczystej gali po konferencji zostanie rozstrzygnięty prestiżowy konkurs PLGBC Green Building Awards.

Więcej informacji na stronie: http://konferencja.plgbc.org.pl.


Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council)  tworzą kreatywne i energiczne osoby, dla których zielone budownictwo nie ma tajemnic. Chcemy pokazać Wam, jak można projektować, budować i użytkować swoje domy, biura i pozostałe budynki, by mieszkać i pracować zdrowo, zielono oraz efektywnie.

Poprzez udział w licznych koalicjach międzynarodowych, opracowywanie raportów czy organizację konferencji i szkoleń szerzymy świadomość istoty zielonego budownictwa w Polsce. Zrzeszamy świadome firmy i instytucje oraz wybitnych ekspertów, działając odpowiedzialnie dla dobra nas wszystkich. Zielone budownictwo ma bezpośredni wpływ zarówno na kształt tkanki miejskiej, jak również zdrowie ludzi. Wierzymy, że nasze wysiłki ułatwią przekształcenie powstających w Polsce budynków w obiekty, która są nowoczesne, energooszczędne i odpowiedzialne środowiskowo.

open