1. Home
  2. Bez kategorii
  3. FINANSOWE WSPARCIE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI
FINANSOWE WSPARCIE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI
0

FINANSOWE WSPARCIE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

0

W Europie wzmacnianie instrumentów finansowych oraz modeli finansowania skutecznie uruchamia procesy rozwoju energooszczędnego budownictwa. Można spodziewać się, że i w Polsce w niedługim czasie wdrożone reformy spowodują rozwój budownictwa efektywnego energetycznie.

Sektor budownictwa reprezentuje największy potencjał oszczędności energii w Europie. Budynki (zarówno mieszkalne, jak i komercyjne) mają 40% udział w poborze energii oraz 36% udział w emisji CO2 na poziomie Unii Europejskiej, a zatem optymalizacja ich efektywności energetycznej jest kluczowym elementem walki o osiągnięcie celów zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE. W pakiecie określono trzy najważniejsze cele, jakie mają zostać osiągnięte do 2020 roku:
• ograniczenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.),
• 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE,
• zwiększenie o 20 proc. efektywności energetycznej.
W konsekwencji państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polska, przyjęły odpowiednie w tym zakresie przepisy prawne oraz przygotowały szereg rozwiązań mających wspomóc osiągnięcie zakładanych celów. Spośród oferowanych rozwiązań kluczowe wydają się być instrumenty finansowe wspierające inwestycje budowlane w zakresie zwiększania efektywności energetycznej.

CZYTAJ DALEJ >>