1. Home
  2. Bez kategorii
  3. AWARIE BUDOWLANE 2017
AWARIE BUDOWLANE 2017
0

AWARIE BUDOWLANE 2017

0

W dniach 22–26 maja 2017 r. odbyła się w Międzyzdrojach kolejna, już XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Podczas wydarzenia, w którym wzięło udział ponad 500 uczestników, zaprezentowano 104 referaty.

informacje01

Patronat merytoryczny nad konferencją sprawuje Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Konferencja jest współorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy wsparciu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Honorowy Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewoda i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecina i Prezydent Miasta Świnoujścia oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i po raz kolejny Amerykański Instytut Betonu (ACI).

Inauguracja
Konferencję poprzedziła 22 maja uroczystość w Szczecinie, w czasie której na wniosek Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT poparty przez Senaty Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej Profesor Joost Walraven z Delft University otrzymał tytuł i godność doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uroczysty bankiet dla uhonorowania Profesora odbył się wieczorem w Międzyzdrojach na rozpoczęcie konferencji, a partnerem wydarzenia była firma PERI.
Otwarcie Konferencji odbyło się 23 maja, tradycyjnie w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Otwarcia dokonała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, prof. Maria Kaszyńska, a następnie głos zabrali zasiadający w prezydium przedstawiciele współorganizatorów konferencji: prof. Kazimierz Furtak – przewodniczący KILiW PAN, Ryszard Trykosko – przewodniczący PZITB, Andrzej Roch Dobrucki – przewodniczący Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dr inż. Marcin Kruk – dyrektor ITB w Warszawie, prof. Kazimierz Flaga – przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Jacek Wróbel – rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Następnie odbyła się sesja plenarna pt. Wybrane zagadnienia diagnostyki, napraw i rekonstrukcji, której przewodniczyli: prof. Kazimierz Furtak, prof. Wojciech Radomski i prezes firmy PERI Michał Wrzosek. W sesji prezentowane były referaty zamówione przez Komitet Organizacyjny Konferencji. Pierwszy referat wygłosił prof. Joost Walraven, doktor honoris causa ZUT i członek Komitetu Naukowego Konferencji. Kolejne prelekcje w tej sesji przedstawili: prof. Piotr Moncarz z USA, prof. Ewa Błazik-Borowy z Politechniki Lubelskiej, prof. Andrzej S. Nowak, ambasador American Concrete Institute z Auburn University w USA, prof. Zbigniew Paszkowski z ZUT w Szczecinie oraz prof. Lech Czarnecki z ITB w Warszawie. Dodatkowo krótką informację o majowej katastrofie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przedstawił dr inż. Stefan Nowaczyk z ZUT. Na zakończenie sesji odbyła się promocja książki autorstwa Lecha Czarneckiego, Andrzeja Garbacza i Pawła Łukowskiego pt. Ochrona i naprawa konstrukcji z betonu – komentarz do PN-EN 1504 wydanej w 2016 roku przez PWN. Po przerwie obiadowej odbyła się dyskusja panelowa współorganizowana przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, w której udział wzięli minister Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, minister Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, prezydent PBB Jerzy Werle, prezes WARBUD-u oraz Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy. Moderatorami dyskusji byli Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB oraz Michał Wasilewski, rzecznik PDB.
Referaty zgłoszone na konferencję i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy zostały podzielone na 8 następujących sesji tematycznych: Awarie konstrukcji żelbetowych, Geotechniczne aspekty awarii, Awarie obiektów mostowych i drogowych, Materiałowe aspekty awarii i napraw, Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji, Awarie konstrukcji metalowych, Awarie obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, Awarie obiektów sakralnych i zabytkowych. W każdej sesji przewidziano 11 lub 12 referatów, które były prezentowane w czasie obrad lub w formie plakatowej podczas specjalnej sesji plakatowej, która odbyła się w pierwszym dniu konferencji po dyskusji panelowej.
Pierwszy dzień konferencji, której partnerem było Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zakończył się uroczystym ban-kietem, podczas którego sygnatariusze porozumienia – 12 wiodących firm budowlanych w Polsce – otrzymali betonowe medale z logiem Wydziału Budownictwa i Architektury, a główni partnerzy konferencji otrzymali tytuły bursztynowych partnerów wraz z bursztynowymi różami wyrastającymi z betonowych cokołów.

Dzień drugi
W drugim dniu konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne: Geotechniczne aspekty awarii oraz Awarie obiektów mostowych i drogowych, w której referat problemowy dotyczący pożaru Mostu Świętokrzyskiego wygłosił prof. Henryk Zobel. Po tych sesjach uczestnicy popłynęli statkiem z molo w Międzyzdrojach do Świnoujścia, gdzie odbyła się, na zaproszenie prezydenta miasta, sesja specjalna dotycząca budownictwa tunelowego w związku z planowaną inwestycją budowy tunelu pod Świną. Sesji przewodniczyli: prof. Zbigniew Młynarek, prof. Zbigniew Lechowicz oraz prezes firmy TINES Tomasz Szuba. Referat dotyczący procesu przygotowawczego do budowy tunelu w Świnoujściu wygłosiła wiceprezydent Świnoujścia Barbara Michalska. Prof. Anna Siemińska- Lewandowska omówiła problemy związane z doborem i uwarunkowaniami technologii drążenia tunelu. Prof. Michał Topolnicki przedstawił zagadnienia dotyczące projektowania i realizacji robót geotechnicznych dla potrzeb tunelu drążonego, a Ryszard Trykosko omówił problemy z realizacją przejść poprzecznych w tunelu na podstawie doświadczenia z budowy Tunelu pod Martwą Wisłą. Następnie uczestnicy konferencji udali się na krótkie zwiedzanie Świnoujścia, po którym odbył się bankiet sponsorowany przez firmę TINES, jaki uświetnił występ orkiestry dętej marynarki wojennej ze Świnoujścia.

Dzień trzeci
W trzecim dniu konferencji odbyły się sesje dotyczące awarii konstrukcji żelbetowych, metalowych i materiałowych aspektów awarii, sesja specjalna dotycząca technologii BIM (ang. Building Information Modeling), posiedzenie komitetu Naukowego Konferencji oraz prezentacje firm sponsorujących konferencję. W sesji dotyczącej awarii konstrukcji żelbetowych referat problemowy pt. Potencjalne ryzyko wystąpienia awarii prefabrykowanych obiektów budowlanych omówione na wybranych przykładach wygłosił przedstawiciel firmy PEKABEX, Szymon Wojciechowski. Dzień zakończył się „piracką biesiadą” z okazji 25-lecia firmy SIKA, którą uświetnił występ zespołu „Obsession”.

Dzień czwarty i podsumowanie
W czwartym dniu konferencji odbyły się sesje dotyczące diagnostyki konstrukcji i awarii obiektów budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, sakralnego i zabytkowego.
Wszystkie 104 referaty zostały wydrukowane w monografii konferencyjnej, w jednym liczącym 1153 strony tomie. W trakcie konferencji prezentowało się 27 firm budowlanych z całej Polski, a stoiska wystawiennicze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji. Tradycją jest już, że z okazji Konferencji został wydany specjalny szczeciński numer miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo”.
W Konferencji udział wzięło ponad 500 uczestników, z czego wielu gości z zagranicy, m.in. z USA, Niemiec, Kanady, Holandii – reprezentujących wyższe uczelnie i instytuty naukowe, firmy consultingowe i wykonawstwo, nadzór budowlany, urzędy i administrację, biura projektowe i wydawnictwa.

„Bezpieczne konstrukcje to bezpieczeństwo ludzi, dlatego nieustannie podejmujemy wszelkie możliwe działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników oraz patronujących jej instytucji i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych oraz ograniczenia liczby katastrof i awarii budowlanych.”
prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Awarie Budowlane