1. Home
  2. Bez kategorii
  3. MOSTOSTAL WARSZAWA ROZBUDUJE POLITECHNIKĘ POZNAŃSKĄ
MOSTOSTAL WARSZAWA ROZBUDUJE POLITECHNIKĘ POZNAŃSKĄ
0

MOSTOSTAL WARSZAWA ROZBUDUJE POLITECHNIKĘ POZNAŃSKĄ

0

Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska pod dyrekcją Marzeny Witkowskiej podpisał kontrakt na rozbudowę Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej (WEiT). Wartość zadania wynosi 3 315 271,14 zł brutto. Inwestycja jest zlokalizowana w Poznaniu na działce użytkowanej przez Politechnikę Poznańską. 

Istniejący budynek WEiT mieści się przy ulicy Polanka. Teren jest w pełni zagospodarowany i uzbrojony. W ramach umowy Mostostal Warszawa ma za zadanie zrealizować kompleksową rozbudowę wraz z przebudową klatki schodowej w zakresie oddymiania. Skrzydło rozbudowy będzie zlokalizowane równolegle do ulicy Kaliskiej. Będzie to trzykondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia. Na każdym piętrze znajdą się: jedna sala dydaktyczna i dwa pomieszczenia przeznaczone na cele administracyjne. Umowa przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie funkcjonalnego łącznika, który połączy istniejący obiekt z dobudową.

Oprócz tego w zakres prac, które wykona Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska wchodzi m.in.: przygotowanie terenu pod budowę, roboty w zakresie stabilizacji gruntu, rurociągów, okablowanie sieciowe, instalacje elektryczne, roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne, instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania, a także stolarka okienno-drzwiowa i roboty wykończeniowe. W ramach zadania zostaną wybudowane dojścia do obiektu, miejsca postojowe i układ zieleni. Roboty poprzedzi usunięcie istniejących kolizji instalacji zewnętrznych.

Przedmiot umowy: Rozbudowa Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz przebudowa istniejącej klatki schodowej w zakresie oddymiania.
Inwestor: Politechnika Poznańska
Wykonawca: Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska Mostostal Warszawa
Teren zabudowy: 148,9 m2
Powierzchnia użytkowa: 363,35 m2
Kubatura: 1873,23 m3
Wartość kontraktu: 3 315 271,14 zł (brutto)