1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. ENGINNERS
  4. BUDYNEK NA PLUSIE
BUDYNEK NA PLUSIE
0

BUDYNEK NA PLUSIE

0

Jednymi z powodów, dla których coraz częściej budynki noszą miano „inteligentnych”, a w typologii miast pojawiło się określenie „miasto typu smart”, są z jednej strony szybko postępujące zmiany klimatyczne, a z drugiej konieczność efektywnego wykorzystania surowców naturalnych przy jednoczesnym utrzymaniu przynajmniej naszego współczesnego standardu życia.  

W zakresie propozycji pozwalających na uzyskanie energetycznie i środowiskowo przyjaznych przestrzeni miejskich coraz częściej zwraca się uwagę na możliwość przekształcania budynków już istniejących, a stanowiących przeważającą część zurbanizowanego otoczenia. Inwestycja znana pod nazwą Powerhouse Kjørbe jest pierwszą na świecie modernizacją dwóch istniejących obiektów biurowych zrealizowanych w standardzie z lat 80. XX wieku, w sposób umożliwiający uzyskanie parametrów budynku plusenergetycznego. Jest obiektem demonstracyjnym, którego działanie potwierdza, że taka realizacja ma sens nie tylko środowiskowy, ale również komercyjny, nawet w zimnym obszarze klimatycznym. Jednocześnie spełnia podstawowe oczekiwania deweloperskie – wykazanie finansowych zysków. W składzie konsorcjum Powerhouse znajdują się takie firmy, jak Skanska, firma inwestorska Entra Eiendom, firma architektoniczna Snøhetta, organizacja prośrodowiskowa ZERO, firma konsultacyjna Asplan Viak oraz Sapa. Zespół bierze m.in. udział w realizacji nowego obiektu biurowego Brattørkaia w Trondheim oraz różnych pracach modernizacyjnych, tak jak w przypadku Kjørbe. Uczestnicy zamierzają wykorzystać zebrane doświadczenia i efektywnie realizować plusenergetyczne budynki nie tylko na terenie Norwegii [2].

CZYTAJ DALEJ >>