1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. ENGINNERS
  4. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 25HA W GNIEŹNIE
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 25HA W GNIEŹNIE
0

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 25HA W GNIEŹNIE

0

W czerwcu w Gnieźnie odbyły się warsztaty urbanistyczne charrette dotyczące zagospodarowania 25ha terenów inwestycyjnych PKP S.A., w tym zabytkowego kompleksu parowozowni.

Pomysłodawcą warsztatów była spółka Xcity Investment, która w Grupie PKP jest odpowiedzialna za identyfikację i realizację projektów deweloperskich na terenach kolejowych.

– „Zaangażowanie uczestników potwierdziło, że warsztaty urbanistyczne na tym terenie to trafiony pomysł. Zależało nam, aby przyszłość tak dużego obszaru położonego w centrum miasta przedyskutować z lokalną społecznością. Dzięki takiej formule udało się wypracować spójną koncepcję zagospodarowania tego terenu, która uwzględnia jego możliwości, ale również i ograniczenia.” powiedział Marek Chibowski, prezes Xcity Investment.

Pięć dni intensywnej pracy warsztatowej poprzedziły wielomiesięczne przygotowania, podczas których pracownia Mycielski Architecture & Urbanism (MAU), merytoryczny organizator przedsięwzięcia poznawała uwarunkowania terenu, przeprowadziła szereg analiz i wizji lokalnych. Same warsztaty obejmowały spotkania, otwarte prezentacje i sesje projektowe, podczas których wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje uwagi. Gwarancją, że powstanie realna, możliwa do wdrożenia koncepcja był zespół ekspertów – w sumie 17 osób: architektów, urbanistów, konserwatorów, konstruktorów, geologów, ekspertów rynku nieruchomości i zagadnień komunikacyjnych. Zespół na bieżąco wspierali przedstawiciele Xcity Investment oraz Miasta Gniezno.

W wyniku warsztatów zdecydowano podzielenie tego obszaru na trzy strefy. Dla pierwszej, obejmującej zabytkową parowozownię zaplanowano funkcję centrotwórczą. Architekci podkreślali, że ze względu na zagrożenie degradacją ważne jest, by zabytkowe obiekty „żyły” do czasu rozpoczęcia ich rewitalizacji. Dlatego w okresie przejściowym zaproponowali wprowadzenie tam kawiarni i innych rozwiązań o niewielkim poziomie niezbędnych nakładów. Takie rozwiązanie pozwoliłoby również wypromować przestrzeń parowozowni, co w przyszłości ułatwiłoby poszukiwanie inwestora. Druga strefa, znajdująca się na wschód od parowozowni miałaby mieć funkcję mieszkaniowo-usługową. Dla kolejnej, trzeciej strefy zaproponowano funkcję logistyczno-przemysłową, oddzieloną od dwóch pozostałych stref terenami zielonymi. Podyktowane to było bliskością torów oraz sąsiedztwem specjalnej strefy ekonomicznej.

Warsztaty charrette, których celem było stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania tego terenu były dopiero początkiem długiego procesu. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie na podstawie wypracowanej koncepcji wniosku do zmiany Studium oraz MPZP na tym obszarze.  Taki dokument jest konieczny, by znaleźć inwestora dla tego obszaru, a w konsekwencji przywrócić go miastu i jego mieszkańcom.

© MAU Mycielski Architecture & Urbanism
© MAU Mycielski Architecture & Urbanism

Spółka Xcity Investment została powołana z początkiem 2015 r. przez PKP S.A., a jej zadaniem jest identyfikacja i realizacja projektów deweloperskich na terenach kolejowych. Projekty realizowane przez Xcity Investment powstają w formule joint venture.
Obecnie spółka realizuje 7 projektów na różnym etapie zaawansowania. 5 projektów ma już wybranych współinwestorów: Warszawa Zachodnia z HB Reavis, Warszawa Gdańska z Ghelamco, Gdynia Międzytorze z Semeko Grupa Inwestycyjna oraz Mińsk Mazowiecki i Konin z Dekada Realty. Prowadzone są postępowania na wybór inwestorów dla realizacji 2 inwestycji w Warszawie – przy Alejach Jerozolimskich 140 oraz Szczęśliwickiej 62. Na przełomie września i października br. spółka planuje uruchomić procedurę wyłaniania inwestorów w drodze rokowań dla projektów deweloperskich o funkcji handlowej zlokalizowanych w 7 miastach: Bielsku-Białej, Elblągu, Kole, Koszalinie, Kutnie, Oleśnicy oraz Skarżysku-Kamiennej. Xcity Investment analizuje potencjał kolejnych lokalizacji oraz planuje rozszerzyć swoje portfolio o nowe projekty.
Mycielski Architecture &Urbanism MAU jest pionierem zastosowania warsztatów urbanistycznych „charrette” w Polsce, autorem metodologii dostosowanej do polskich warunków, z 20 letnim międzynarodowym doświadczeniem – www.mau.com.pl