Home Bez kategorii IWONA GÓRAKOWSKA-SZYSZKA – DOSKONALENIE WARUNKUJE ROZWÓJ
IWONA GÓRAKOWSKA-SZYSZKA – DOSKONALENIE WARUNKUJE ROZWÓJ
0

IWONA GÓRAKOWSKA-SZYSZKA – DOSKONALENIE WARUNKUJE ROZWÓJ

0

Realizowanie inicjatyw i projektów ukierunkowanych na budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością jest w naszej działalności kluczowe.

Z Iwoną Górakowską-Szyszka, Dyrektor Pionu Kruszyw, Członekiem Zarządu CEMEX Polska rozmawia Marcin Ozon.

Marcin Ozon: Jak ocenia Pani obecną sytuację oraz perspektywy rynku kruszyw?
Iwona Górakowska-Szyszka, Dyrektor Pionu Kruszyw, Członek Zarządu CEMEX Polska: Prognozowane na 2017 rok wzrosty rynku budowlanego, głównie ze względu na zaplanowane inwestycje w sektorze drogowym oraz kolejowym, pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. W świetle oczekiwanego wzrostu rynku oraz obserwowanej presji inflacyjnej, spowodowanej głównie wzrostem cen paliw, energii oraz kosztów stałych, niezbędne jest odbudowanie wartości rynku kruszyw. Według danych opublikowanych przez GUS w ubiegłym roku, ceny żwiru spadły na przestrzeni ostatnich 8 lat o 42%, a piasku o 34%. Ta dynamika przekroczyła wielkość spadków innych materiałów budowlanych, takich jak np. beton czy cement. Inflacja w tym okresie wyniosła natomiast 13%…

M.O.: Jakie są inne inicjatywy CEMEX Polska podejmowane w związku z prognozowanymi wzrostami na rynku kruszyw?
I.G.S.: Koncentrujemy się stale na dogłębnej analizie potrzeb Klientów i możliwości jak najlepszego ich zaspokojenia. Oferujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące nie tylko dostawy kruszyw, ale również specjalistyczny transport oraz wsparcie w zakresie doradztwa technicznego. Aby jeszcze lepiej i szybciej komunikować się z naszymi Klientami, w 2017 roku planujemy wdrożyć w Pionie Kruszyw platformę do komunikacji e-CEMEX.
Poza wspomnianymi przedsięwzięciami opracowaliśmy nową linię produktów specjalnych pod globalną marką NEOGEM, wśród których znajdziemy rozwiązania dla sektora drogowego, hydrotechnicznego, architektury krajobrazu, a także rolnictwa. Aktualnie w naszym portfelu sprzedaży kruszyw dekoracyjnych znajduje się około 100 produktów. Posiadamy również rozwiązanie przeznaczone na zielone dachy odwrócone Gravion. Wśród produktów dedykowanych dla infrastruktury drogowej znajdziemy takie marki, jak SANDmix, DROGOmix i EKOmix.
W ramach naszej oferty wartości zapewniamy Klientom m.in. pomoc w kompleksowym wdrażaniu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Pragniemy również promować nasze inicjatywy rozwojowe – Akademię Technologa, Akademię Biznesu oraz Akademię BHP.

M.O.: Jednym z elementów wspomnianej oferty wartości jest bezpieczeństwo i higiena pracy. W jaki sposób CEMEX Polska zamierza utrzymywać wysoki poziom BHP?
I.G.S.: Rozwój naszej oferty niezmiennie idzie w parze z zachowaniem najwyższych standardów BHP. W myśl zasad Lean Management (koncepcja zarządzania polegająca m.in. na upraszczaniu procesów, podwyższaniu jakości, zdobywaniu przewagi konkurencyjnej) uważamy, że kluczowa w tym obszarze jest wiedza naszych pracowników, którzy najlepiej znają procesy w zakładach. W zrealizowaniu naszego celu, którym jest zero wypadków przy pracy, korzystamy z takich narzędzi, jak zgłaszanie oraz analiza kart zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wdrożony system 5S, program All Safe, czyli „Razem Bezpieczni”, polegający na kreowaniu postaw pracowniczych w zakresie BHP, m.in. za pomocą praktycznych warsztatów w zakresie prac na wysokości czy przeprowadzenia akcji ratowniczej w zakładzie, program Safety Walk („Bezpieczny spacer” – cotygodniowy spacer bezpieczeństwa pracownika z kierownikiem zakładu), system zgłaszania sugestii oraz karta bezpiecznego kierowcy. Jako odpowiedzialny pracodawca rozumiemy także wpływ naszej działalności na bezpieczeństwo na drogach, dlatego też bezwzględnie przestrzegamy zasady „Nie przeładowuję!” oraz wdrażamy kompleksowy system szkoleń dla kierowców, wspierany przez audyty odbywane z kierowcami podczas jazdy na terenie naszych zakładów, jak również podczas realizowanej dostawy do klienta. Efekty prowadzonych działań widzimy przede wszystkim w zmniejszeniu liczby wypadków przy pracy, sprawnym wykrywaniu oraz usuwaniu nieprawidłowości i awarii oraz podniesieniu poziomu kultury BHP wśród naszych pracowników.

M.O.: CEMEX Polska, poza dbałością o pracowników, słynie z inicjatyw lokalnych. Jakie działania były ostatnio podejmowane w ramach wsparcia tych społeczności?
I.G.S.: Realizowanie inicjatyw i projektów ukierunkowanych na budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością jest w naszej działalności kluczowe. W tym celu realizujemy program wolontariatu pracowniczego za pośrednictwem Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. W kwietniu br. nasi wolontariusze brali udział między innymi w akcji sadzenia drzew w nadleśnictwach Starogard i Olkusz, podczas której nasadzono ok. 3000 drzewek. W ramach zeszłorocznych działań organizowane były m.in. spotkania edukacyjne na temat bezpiecznego poruszania się po drodze dla dzieci ze szkół i przedszkoli znajdujących się w pobliżu naszych kopalń. W ten sposób chcemy angażować się w życie naszych lokalnych społeczności, a także być nie tylko firmą produkcyjną, ale dobrym sąsiadem.

M.O.: Podsumowując, jak Pani uważa, jakie wyzwania stoją przed branżą kruszywową w najbliższym czasie?
I.G.S.: Bezwzględnie największym wyzwaniem stojącym przed całą branżą kruszywową jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, podwykonawcom i interesariuszom. Cel – zero wypadków w naszej firmie – jest priorytetem, który podkreślamy we wszystkich naszych działaniach. W naszych zakładach kruszywowych staramy się wprowadzać najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, które umożliwiają naszym pracownikom bezpieczne wykonywanie swojej pracy.
Oprócz BHP dużym wyzwaniem stojącym przed całą branżą jest zapewnienie i dostarczanie Klientom wysokiej jakości produktów oraz usług, które będą spełniać ich najbardziej specyficzne wymagania. Aby jeszcze lepiej dbać o jakość materiałów dostarczanych przez producentów działających w branży kruszywowej, Polski Związek Producentów Kruszyw wprowadził Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa, którym odznaczane będą przedsiębiorstwa spełniające odpowiednie wymagania dotyczące jakości dostarczanych materiałów. Ocenie podlegać będzie również powtarzalność wyrobu, budowanie zadowolenia Klientów, współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz bezpieczeństwo pracy. Materiały wysokiej jakości to nieodłączny element udanych projektów. Jest to szczególnie ważne w przypadku nadchodzących inwestycji infrastrukturalnych, aby móc im zapewnić trwałą i bezpieczną eksploatację na długie lata. Kolejnym bardzo ważnym elementem, o którym producenci kruszyw nie mogą zapominać, jest zrównoważony rozwój. Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy oraz prowadzimy nasze działania biznesowe. Zgodnie z obowiązującym prawem górniczym jesteśmy zobowiązani do pozostawiania po sobie zrekultywowanych terenów, które będą służyć również przyszłym pokoleniom.

open