1. Home
  2. Bez kategorii
  3. JERZY GAJEWSKI – PYTANIA O GOSPODARKĘ
JERZY GAJEWSKI – PYTANIA O GOSPODARKĘ
0

JERZY GAJEWSKI – PYTANIA O GOSPODARKĘ

0

W dniach 5-7 czerwca odbędzie się Europejski Kongres Finansowy. Jakie zagadnienia w tym roku będą przedmiotem specjalistycznych debat?

Jakie pytania wymagają odpowiedzi? Komentuje Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu NDI SA.

Europejski Kongres Finansowy, od kilku lat organizowany w czerwcu w Sopocie, stanowi forum dyskusji nie tylko o funkcjonowaniu banków i innych instytucji finansowych, ale także o rozwoju gospodarki. Jego ważną częścią są sektory infrastrukturalne: energetyczny, teleinformatyczny oraz transportowy. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych oraz upowszechnianiem nowych metod produkcji i wykorzystywania energii elektrycznej w sektorach infrastrukturalnych kreowane są nowe potrzeby inwestycyjne. Wraz z zaangażowaniem się władz publicznych oraz podmiotów gospodarczych, które należą do sektora państwowego, rośnie ryzyko nadmiernego upolitycznienia decyzji gospodarczych.

Zaangażowanie kapitału podczas realizacji projektów rozwojowych stanowi przedmiot wspólnego zainteresowania menedżerów i specjalistów z poszczególnych branż gospodarki oraz inwestorów instytucjonalnych i banków obsługujących projekty.

W 2017 roku dwa zagadnienia będą przedmiotem specjalistycznych debat gospodarczych. Wraz z zaangażowaniem się władz publicznych oraz podmiotów gospodarczych, które należą do sektora państwowego, rośnie ryzyko nadmiernego upolitycznienia decyzji gospodarczych. Którędy przebiega granica między racjonalnym a nadmiernym wpływem polityków na gospodarkę? Odpowiedzi na to pytanie będą poszukiwać w dyskusji przedstawiciele środowisk naukowców, przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz elit politycznych z kraju i zza granicy.

Drugim istotnym obszarem, który dyskutowany będzie w trakcie tegorocznego kongresu, są kwestie dotyczące rynku energetycznego. W Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów zachodnioeuropejskich, ale podobnie jak w USA, planuje się kontynuację produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu paliw pochodzenia organicznego: węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednocześnie można zaobserwować wygaszenie rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE), przede wszystkim farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Czy w takiej sytuacji racjonalne jest promowanie rozwiązań, które nazywamy e-Mobilnością? Czy upowszechnianie nowego napędu w samochodach osobowych będzie szansą dla polskiego przemysłu, aby wypromować własne innowacyjne rozwiązania na rynku globalnym? Czy konfrontacja interesów branży górniczo-energetycznej i społecznej presji o eliminowanie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych doprowadzi do korekty krajowej strategii gospodarczej? To ważne pytania, na które odpowiedzi szukać będą uczestnicy EKF-u w ramach bloku infrastrukturalnego. Zapraszamy do Sopotu w dniach 5–7 czerwca.


JERZY GAJEWSKI
Absolwent Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1977–90 zdobywał doświadczenie w Iraku i Kuwejcie, m.in.: świadcząc usługi w zakresie przygotowania i nadzoru projektów inwestycyjnych. W 1990 roku założył spółkę dewelopersko-realizacyjną NDI SA. Posiada bogate doświadczenie w pracy w zarządach i organach nadzorczych spółek.
Był doradcą m.in. Prezydenta m. Gdańska, Polskich Kolei Państwowych, przedsiębiorstwa Porty Lotnicze SA. W 2009 roku otrzymał tytuł „Pracodawcy roku 2008 w Budownictwie”, w 2012 roku tytuł „Top Menedżera Pomorza 2011”. W 2013 roku Prezes Jerzy Gajewski został uhonorowany przez Pracodawców Pomorza Złotym Oxerem.