1. Home
  2. Bez kategorii
  3. BUDIMEX SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY
BUDIMEX SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY
0

BUDIMEX SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY

0

Społeczna odpowiedzialność w Budimeksie stanowi jeden ze strategicznych obszarów działania. Budimex od wielu lat angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, inicjując autorskie programy społeczne, wspierając ważne wydarzenia kulturalne i sportowe oraz biorąc udział w różnych inicjatywach. 

Budimex prowadzi dwa autorskie programy „Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom” i „Domofon ICE. Budimex Dzieciom”. „Strefa Rodzica” to program realizowany od 2012 roku. W ramach programu w szpitalach, na oddziałach dziecięcych organizowane są miejsca, w których mali pacjenci oraz ich rodzice mogą wspólnie spędzić czas w przyjaznym otoczeniu, w warunkach zbliżonych do domowych, pozwalających choć na chwilę zapomnieć o trudach choroby i leczenia. Jednym z najważniejszych aspektów tego programu jest osobiste zaangażowanie pracowników Budimeksu, którzy w ramach wolontariatu włączają się w urządzenie wyremontowanych pomieszczeń – pomagają w montażu i ustawianiu mebli, wykonują drobne prace wykończeniowe. Do tej pory Budimex uruchomił 18 Stref Rodzica w szpitalach dziecięcych w Lublinie, Białymstoku, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Sanoku, Wrocławiu, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Jędrzejowie, Bogatyni, Oleśnicy i Rzeszowie. Rocznie może z nich korzystać około 25 tys. hospitalizowanych dzieci wraz z rodzicami.

Domofon ICE
Drugim autorskim programem społecznym Budimeksu jest „Domofon ICE”. Jego celem jest wyposażanie uczniów w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające – w razie wypadku – kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie objęte programem dzieci otrzymują karty w kształcie telefonu komórkowego wraz z etui posiadającym elementy odblaskowe i system łatwego mocowania do plecaka. Program został wdrożony w 2010 roku i do tej pory zostało nim objętych prawie 23 tys. dzieci z ponad 240 polskich szkół. Prowadzone badania ewaluacyjne wskazują, że po roku od wręczenia dzieciom odblaskowych zawieszek 70% z nich nadal nosi je przy plecaku.

Inicjatywy wolontariackie
Dodatkowo Budimex rok temu ruszył z nowym programem „Grant na Wolontariat”, w ramach którego pracownicy Budimeksu mogą zgłaszać własne inicjatywy wolontariackie. Projekty można zgłaszać przez cały rok. Są one omawiane podczas kwartalnych spotkań Komitetu CSR, który przyznaje granty. Wśród projektów zgłaszanych oraz realizowanych przez pracowników Budimex SA przeważają te, które zakładają głównie prace remontowo-budowlane. Daje to gwarancję, że zgłaszane przez naszych pracowników projekty są realizowane w pełni profesjonalnie, w oparciu o posiadane kompetencje i umiejętności zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę.

Budimex charytatywnie
Obok programów społecznych Budimex włącza się również w działalność charytatywną i sponsoringową. W obszarze sponsoringu firma angażuje się przede wszystkim we wspieranie inicjatyw o charakterze społeczno-kulturalnym oraz edukacyjnym, jak również w rozwój kultury fizycznej i sportu, np. poprzez: sponsoring programu STEP realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wspiera polską młodzież z najuboższych terenów Kazachstanu w odbyciu studiów w Polsce; program stypendialny „Odkrywcy Diamentów”, którego ideą jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym i efektywnie działającym grupom młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania; ochronę zabytkowych pomników poprzez wsparcie działań Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa; wsparcie organizacji charytatywnego meczu Gwiazd Piłki Siatkowej w Szczecinie, Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach, Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, Klub Piłkarski Stomil Olsztyn, Polski Związek Brydża Sportowego czy Klub Sportowy Koszykówki Kobiecej „Katarzynki” w Toruniu. Ponadto firma wspiera wszelkie organizacje zajmujące się różnymi formami pomocy dzieciom, jak np.: Fundację „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we Wrocławiu czy Fundację Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „WRÓĆ” w Gdańsku.

Katarzyna Wójcik Ekspert ds. Komunikacji Budimex