Home Bez kategorii WNIOSEK SPBT DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO
WNIOSEK SPBT DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO
0

WNIOSEK SPBT DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

0

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce w marcu br. zwróciło się do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o oficjalną interpretację nowo obowiązujących przepisów odnośnie tzw. „odwróconego VAT- u”.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024), która przewiduje zmianę dotyczącą objęcia robót budowlanych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Niestety, zawiera ona liczne nieprecyzyjne zapisy, których dowolna interpretacja może powodować istotne problemy dla branży budowlanej w tym producentów betonu towarowego. Szczególne niejasności dotyczą braku w ustawie definicji podwykonawcy, która jest kluczowa do interpretacji przepisów o odwróconym podatku VAT, albowiem przesłanką konieczną do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, jest wykonanie przez usługodawcę określonej w załączniku usługi w charakterze podwykonawcy. Także niejasne pozostają zapisy dotyczące odwrotnego obciążenia w przypadku wynajmu sprzętu budowlanego z operatorem (np. pompy do betonu, ładowarki, itp.). Wynajem taki może być połączony z dostawą towarów (np. mieszanki betonowej) lub usług (np. roboty betoniarskie). Przepisy tyczące się odwrotnego obciążenia są w tym zakresie niejednoznaczne. Z tego też powodu, mając na względzie dobrze pojęty interes branży stowarzyszenie liczy że odpowiedź na postawione pytania zawarta będzie w opracowywanej przez Ministerstwo Finansów broszurze informacyjnej, w której winna znaleźć się oficjalna wykładnia znowelizowanych przepisów o podatku VAT.

open