Home Bez kategorii XXXII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI
XXXII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI
0

XXXII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

0

W dniach od 7 do 10 marca 2017 r. odbyły się w Kompleksie Konferencyjno-Hotelowym „Stok” w Wiśle XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Organizatorem tegorocznej edycji Warsztatów był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie, przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Katowicach.

Tegoroczne Warsztaty zamykały czteroletni cykl pt. „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”. Wiodącym tematem wykładów była geotechnika a zwłaszcza zagadnienia prawne, naprawy i wzmocnienia różnego typu fundamentów, głębokie wykopy, tunele, nasypy budowlane, drogowe i hydrotechniczne. Po raz pierwszy w historii WPPK pojawiła się wydzielona sesja dotycząca napraw i wzmocnień konstrukcji drewnianych i obiektów historycznych.

Honorowy patronat nad tegorocznymi Warsztatami objęli – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dr inż. Jacek Szer oraz JM Rektor Politechniki Krakowskiej Kazimierz Kazior. Tradycyjnie patronat branżowy nad WPPK’2017 sprawowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Patronat medialny nad WPPK’ 2017 pełniły redakcje Inżynierii i Budownictwa, Przeglądu Budowlanego, Inżyniera Budownictwa, Materiałów Budowlanych oraz Geoinżynierii – Drogi, Mosty, Tunele.

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji są obecnie największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunalnego i inżynieryjnego, producentów materiałów budowlanych, firm specjalistycznych i wykonawczych.

O randze wydarzenia świadczy fakt, że w tegorocznych Warsztatach wzięło udział ponad 500 uczestników z całej Polski w tym wielu znamienitych gości. Wśród nich należy wymienić Pana Dyrektora Marcina Cudaka, który reprezentował Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prof. Tadeusza Tatarę – Prorektora ds. Nauki Politechniki Krakowskiej, Przewodniczącego PZITB kol. Ryszarda Trykosko, wiceprzewodniczącego PIIB Stefana Czarnieckiego, przewodniczących Rad Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa – Patronów Branżowych: Stanisława Karczmarczyka (Małopolskiej), Franciszka Buszkę (Śląskiej) i Mieczysława Grodzkiego (Mazowieckiej).

Koordynatorem naukowym tegorocznych Warsztatów był prof. Krzysztof Stypuła z którym ściśle, przy doborze tematyki wykładów, współpracował prof. Michał Topolnicki. Ogółem w trakcie WPPK’2017, w dziesięciu sesjach tematycznych, wygłoszonych zostało 35 wykładów problemowych, przygotowanych przez najlepszych specjalistów wywodzących się z wiodących ośrodków naukowo-badawczych, firm projektowych i wykonawczych. Wykłady zostały opublikowane w formie 2-tomowego wydawnictwa konferencyjnego o łącznej objętości ponad 800 stron. Dodatkowo w trakcie Warsztatów wygłoszonych zostało 6 niezwykle ciekawych wykładów firmowych i 12 prezentacji, dotyczących najnowszych rozwiązań i technologii stosowanych w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji.

Tegoroczne Warsztaty otworzył wykład Przewodniczącego PZITB – kol. Ryszarda Trykosko pt. „Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Zarządzanie projektem”. Prezentowane w trakcie licznych sesji wykłady dotyczyły nie tylko zagadnień teoretycznych ale poparte zostały licznymi przykładami z realizacji kluczowych, krajowych realizacji o światowym poziomie, takich jak budowa dworca Łódź Fabryczna, czy też budowa bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Warsztatom towarzyszyła ekspozycja firm na której prezentowane były najnowsze rozwiązania projektowe, materiałowe i technologiczne. Łącznie w Centrum Wystawienniczym Konferencji zaprezentowały swoje osiągnięcia i możliwości 42 firmy.

Tradycyjnie w trakcie WPPK’2017 zorganizowany został konkurs na najlepsze stoisko firmowe. W zgodnej ocenie jury pierwsza nagroda przypadła Firmie Freyssinet Polska. Ponadto wyróżnione zostały stoiska zorganizowane przez firmy: PROJEKT Grzegorz Piankowski i Klimas Sp. z o.o.

Prezentowana w trakcie Warsztatów problematyka wykładów w pełni odpowiada kryteriom zawodowego szkolenia specjalistycznego i spełnia oczekiwania członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w zakresie stałego i cyklicznego dokształcania.

Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji stanowią także doskonałą platformę do integracji środowiska inżynierskiego, wzajemnej wymiany doświadczeń, jak również okazję do spotkania w władzami Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, czy też przedstawicielami organów Nadzoru Budowlanego.

WPPK to także okazja do przeżyć duchowych i artystycznych. W trakcie wieczorów organizowanych przez sponsorów, uczestnicy Warsztatów mieli okazje wysłuchać koncertu rockowego Zespołu „Wieko”, występu w stylu country Pawła Bączkowskiego i krakowskiej „Piwnicy Pod Baranami”.

Wysoki poziom organizacyjny tegorocznych Warsztatów jest zasługą Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – kol. Mirosława Boryczko. Podczas zakończenia WPPK’2017 Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZITB – Maciej Gruszczyński, przekazał symboliczną pałeczkę Przewodniczącemu Oddziału PZITB w Gliwicach – kol. Ryszardowi Walentyńskiemu – organizatorowi kolejnych Warsztatów w 2018 roku.

fot. www.wppk.pzitb.org.pl/

open