1. Home
  2. Bez kategorii
  3. GRUPA UNIBEP MOCNA W 2016. JESZCZE MOCNIEJSZA W 2017?
GRUPA UNIBEP MOCNA W 2016. JESZCZE MOCNIEJSZA W 2017?
0

GRUPA UNIBEP MOCNA W 2016. JESZCZE MOCNIEJSZA W 2017?

0

21 marca w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki finansowe Grupy Unibep za rok 2016.

Rezultaty osiągnięte w poszczególnych segmentach działalności oraz perspektywy na najbliższe lata przedstawili Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu; Sławomir Kiszycki, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy oraz Jan Mikołuszko, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIBEP SA.

Ubiegły rok był dla firmy Unibep i całej Grupy Kapitałowej dobry, a jeśli wziąć pod uwagę niekorzystne tendencje w branży budowlanej – bardzo dobry. Świadczy o tym utrzymanie sprzedaży na wysokim poziomie 1,25 mld zł oraz 32 mln zł zysku, co oznacza znaczącą poprawę – o 37%. Wyniki te sytuują Unibep w gronie 10 największych firm budowlanych w Polsce i na 3. miejscu wśród firm z polskim kapitałem. Warto zauważyć, że firma jest liderem budownictwa mieszkaniowego w Warszawie – w 2016 r. wybudowała 2824 mieszkania. Większość z będących w budowie na koniec ub.r. 6000 mieszkań była również realizowana przez firmę w stolicy.

Core biznesem dla Unibepu niezmiennie jest generalne wykonawstwo, które w 2016 r. stanowiło 66% udział w całości sprzedaży, generując marżę w wysokości 47 mln zł. Jakość i terminowość, za które ceniona jest firma, to kluczowe czynniki pozwalające firmie na utrzymanie dobrej pozycji na rynku, podkreślał prezes Leszek Gołąbiecki. Firma realizuje wyjątkowe budowy, m.in.: Galerię Północną (Warszawa), Fabrykę proszków mlecznych Mlekovita 3 (Wysokie Mazowieckie), Aura Sky – najwyższy budynek prawobrzeżnej Warszawy, Rondo Wiatraczna (Warszawa). Oprócz aktywności krajowej prężnie rozwija swoją działalność także za granicą. Obecnie realizuje m.in. Centrum handlowe z parkingami i budynkiem biurowym Grodno na Białorusi oraz Korty tenisowe w Mińsku. Mówiąc o perspektywach rozwoju w obszarze generalnego wykonawstwa, przedstawiciele zarządu zwrócili uwagę m.in. na uruchomienie finansowania na inwestycje prowadzone na Białorusi (BGK), oprócz tego zaś zasygnalizowali szanse na nowy rynek, jakim jest Ukraina.

Jeżeli chodzi o budownictwo deweloperskie, to wchodząca w skład Grupy spółka Unidevelopment, realizująca działalność w tym segmencie zanotowała sprzedaż w wysokości 97,5 mln zł oraz marżę 20,9 mln zł. Rok 2016 był rekordowy pod względem liczby parafowanych umów – podpisano ich ponad 500. Firma wzmocniła pozycję na rynku poznańskim poprzez przejęcie marki Monday Development. Unidevelopment wzmacnia się ponadto kadrowo i kompetencyjnie.

W 2016 r. firma zakończyła takie projekty jak Osiedle Gama, Osiedle Czarnieckiego (III etap) oraz pierwszy etap budowy Ursa Smart City. Łącznie oddano do użytku 459 lokali. W 2017 r. planowane jest zakończenie kilku innych projektów mieszkaniowych: Dom Awangarda, Ursa Smart City (etap II), Osiedle 360° – w Warszawie, Osiedle Idea w Radomiu i Zielony Sołacz I w Poznaniu. Od 2018-2020 plany Unidevelopment obejmują budowę 1714 lokali. Obecnie poszukiwane są też działki pod kolejne projekty.

Z uwagi na zastój w przetargach infrastrukturalnych, z biznesów wchodzących w skład Grupy ubiegły rok zdecydowanie najtrudniejszy był dla Oddziału Drogowego Unibep. Niemniej jednak i w tym obszarze firma zdobyła kilka pozytywnych doświadczeń, jak choćby podpisanie umowy na budowę drogi ekspresowej S8 w konsorcjum z PORR Infrasctructure Polska. Udział Unibepu w konsorcjum  stanowił 30% (97,8 mln zł netto). Unibep rozpoczął także współpracę z generalnymi wykonawcami dróg ekspresowych, a także pozostaje liderem budownictwa drogowego na rodzimym Podlasiu.

Istotnym posunięciem wzmiacniającym było przejęcie przez Grupę w 2016 r. spółki Budrex-Kobi. Z uwagi na sytuację rynkową nie zdążyła ona jeszcze rozwinąć skrzydeł w ramach nowych struktur, niemniej jednak wykorzystała czas na przygotowanie do realizacji mostów, zarówno drogowych, jak i kolejowych.

Od kilku lat istotną część działalności Grupy stanowi eksport, a w tym obszarze niezmiennie rolę wiodącą ma marka Unihouse, produkująca budynki modułowe. 2016 był dla niej kolejnym bardzo dobrym rokiem. Sprzedaż wyniosła 156 mln zł, marża brutto 13,4 mln zł. Oddział Unihouse jest największym polskim generalnym wykonawcą w Norwegii – 1677 wybudowanych mieszkań, 350 w trakcie projektowania i produkcji. W 2016 r. firma wyprodukowała 707 modułów, co dało ponad 23 tys. m2 powierzchni. Oprócz dobrych wyników, sukcesami Unihouse’u było: zrealizowanie pierwszego budynku pasywnego w Norwegii, utrzymanie dotychczasowych klientów oraz podpisanie trzyletniej umowy z CRAMO na wyprodukowanie 1900 modułów. Pondto firma zapukała skutecznie do drzwi rynku szwedzkiego – pierwszy kontrakt na 12 mieszkań, oraz będzie uczestniczyć w programach samorządowych w Szwecji. W 2016 r. niewątpliwie działalność spółki Unihouse była kołem zamachowym całego eksportu Grupy Unibep, który stanowił 15% ogólnej sprzedaży.

Rok 2016 był dla Grupy Unibep niezwykle udany, ale równie interesująco rysują się perspektywy na obecny rok. Zwiastunem tego jest bardzo dobrze przygotowany tegoroczny portfel zamówień (zł): 822 mln w generalnym wykonawstwie krajowym, 132 w generalnym wykonawstwie za granicą, 209 mln – działalność deweloperska, 165 mln – budownictwo modułowe, 165 mln – działalność drogowa i 51 mln – działalność mostowa. Łącznie 1,54 mld zł. Unibep jest ponadto przygotowany, zarówno pod względem umiejętności budowlanych, jak i otoczenia okołobiznesowego do wchodzenia w segmenty budownictwa, w których do tej pory nie był znacząco obecny – jednym z obszarów, w których firma upatruje interesujących możliwości jest budownictwo przemysłowe. Istotne w kontekście przyszłej działalności Unibepu jest też odnotowanie utworzenia w firmie Działu Badań i Rozwoju.

Rok 2017 może więc być rekordowy dla firmy z Podlasia. Grupa Unibep jest też w trakcie budowy portfela zamówień na kolejne lata – wg stanu z 16 marca to już 703 mln zł zł na rok 2018 i 472 mln zł na lata kolejne.

Wyniki grupy kapitałowej Unibep w 2016 r.