Home Bez kategorii RYNEK POKRYĆ DACHOWYCH
RYNEK POKRYĆ DACHOWYCH
0

RYNEK POKRYĆ DACHOWYCH

0

Na przestrzeni minionych dwóch lat nastąpił znaczący wzrost udziału rynkowego pokryć metalowych, szczególnie w segmencie dachów spadzistych. Na drugie miejsce spadły materiały ceramiczne, czyli produkty najdroższe. Wiodącym pokryciem dachów płaskich pozostają wyroby bitumiczne.

Według raportu firmy badawczej PMR, zatytułowanego „Rynek pokryć dachowych w Polsce 2016 – Prognozy rozwoju na lata 2016–2021”, po bardzo dobrych dla branży latach 2014–2015, w roku 2016 rynek utrzymał się na poziomie ok. 63 mln m2. Zanotowano wzrost tylko o 1%, głównie z uwagi na słabszą sytuację na rynku dachów płaskich, spowodowaną m.in. mniejszym wolumenem prac modernizacyjnych. Analitycy PMR oczekują, że wielkość rynku pokryć dachowych w najbliższych latach ustabilizuje się na poziomie ok. 65 mln m2.

Na potrzeby raportu firma PMR w październiku 2016 r. przeprowadziła badanie techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Badanie zrealizowano na losowo dobranej próbie przedsiębiorstw o profilu dekarskim, czyli realizujących prace związane z wykonywaniem i renowacją dachów płaskich oraz spadzistych.

CZYTAJ DALEJ >>

open