1. Home
  2. Bez kategorii
  3. JERZY KWIECIŃSKI – GOSPODARKA DLA LUDZI
JERZY KWIECIŃSKI – GOSPODARKA DLA LUDZI
0

JERZY KWIECIŃSKI – GOSPODARKA DLA LUDZI

0

Ekspansja zagraniczna to jeden z priorytetów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak rząd zamierza pomóc firmom wejść na obce rynki lub umocnić tam ich pozycję? A co czeka nas na rynku krajowym – które sektory budownictwa będą oczkiem w głowie ministra Morawieckiego? I dlaczego wzrośnie rola konsorcjów? Komentuje Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Przygotowana przez nas Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest w tej chwili na etapie szlifowania. Niebawem jej ostateczna wersja zostanie przyjęta przez rząd. Strategia zakłada budowę polskiej gospodarki w takim kształcie, aby służyła ona ludziom – mieszkańcom naszego kraju. Innymi słowy naszym celem jest równomierny rozwój całego kraju, który odczują wszyscy Polacy, budowanie kapitału w Polsce, wzmacnianie polskich firm i wyraźnie lepsza współpraca nauki i biznesu. Zależy nam na wzroście PKB charakteryzującym się wysoką jakością. Chcemy, aby poprzez wzrost innowacyjności firmy mogły oferować coraz lepsze produkty i usługi. W tym celu uruchamiamy liczne programy. Liczymy, że branża budowlana odegra tutaj znaczącą rolę. Ma ona bowiem potencjał nie tylko w oparciu o wewnętrzny rynek, ale również jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną.

Wsparcie rozwoju eksportu sprzedaży produktów i usług jest jednym z naszych priorytetów. Aby ułatwić firmom wejście na rynki zagraniczne, należy przede wszystkim zbudować dobrą strukturę instytucjonalną. Polska Agencja Inwestycji i Handlu będzie współpracowała z całą siecią placówek handlowych, tzw. trade office’ów, w różnych krajach. Chcemy docelowo utworzyć ich 69. Mają one nie tylko służyć informacją, ale również udzielać bezpośredniego wsparcia. Wiemy też, że często firmy potrzebują wsparcia przedstawicieli rządu, aby wygrywać kontrakty. Będziemy im w tym pomagać.

Jeśli chodzi o polski rynek, kontynuowane będą programy budowy infrastruktury drogowej oraz kolejowej. Chcielibyśmy, aby w ich realizacji uczestniczyły zarówno duże firmy międzynarodowe, jak i średnie oraz małe polskie przedsiębiorstwa. I nie tylko jako podwykonawcy. Zależy nam, aby firmy łączyły swoje siły i wspólnie, jako konsorcja, startowały w przetargach na realizację poszczególnych odcinków dróg czy linii kolejowych.

Chcemy również rozwijać inne rodzaje transportu, na przykład żeglugę śródlądową, która była zapomniana przez ostatnie lata. Przeznaczymy na ten obszar większe środki finansowe niż dotychczas, bo wiemy, jak ogromne są tam potrzeby inwestycyjne. Realizowane będą też projekty infrastrukturalne dotyczące ochrony środowiska. Mam na myśli – oprócz projektów wodno-kanalizacyjnych – gospodarkę odpadami oraz gospodarkę niskoemisyjną, które zajmują w naszej Strategii bardzo znaczące miejsce. Nie zapominamy o inwestycjach mających na celu zmniejszenie energochłonności naszej gospodarki oraz lepsze wykorzystanie energii, np. projekty związane z odnawialnymi źródłami energii czy kogeneracją. Należy także pamiętać, że rząd uruchomił specjalny program mieszkaniowy – Mieszkanie Plus. Jest to również wyraźny sygnał dla branży.

Chcielibyśmy, aby branża budowlana uczestniczyła w innowacyjnych projektach, korzystając ze wsparcia na wypracowanie nowych produktów, nowych technologii, które mogłyby być zarówno wykorzystane u nas w kraju, jak i, co ważniejsze, sprzedawane za granicą.


Jerzy Kwieciński 20 listopada 2015 roku powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 2005–2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Od maja 2008 roku prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego. Absolwent i doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. W 2015 roku został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.