1. Home
  2. Bez kategorii
  3. WIZJA SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2016
WIZJA SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2016
0

WIZJA SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2016

0

WIZJA Sp. z o.o. – Biuro Architektoniczne, od ponad 20-tu lat, prowadzi działalność projektową i twórczą, w pełni tego słowa znaczeniu, w szerokim zakresie w odniesieniu do przestrzeni jako dobra wspólnego.

Działalność biura obejmuje projekty wnętrz, dzieła architektury, projekty urbanistyczne, a także planowanie przestrzenne. Tak szeroki zakres działalności zawdzięczamy wielostronnie wykształconemu i doświadczonemu profesjonalnie personelowi biura oraz współpracy z inżynierami o równie wysokich kwalifikacjach w różnych specjalnościach zawodowych.

Ostatnie lata są miernikiem naszych osiągnięć. W 2016 roku otrzymaliśmy znaczące dla nas wyróżnienia, m.in.: Nagroda X-lecia ( lata 2007-2016) w prestiżowym wydarzeniu pod hasłem KRAKÓW MÓJ DOM pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie  i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski, a także nominacja w konkursie POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE.

Stawiamy sobie zawsze wysoką poprzeczkę w twórczości, która legitymizuje naszą profesję w kategorii zawodu zaufania publicznego.