MOCNE PUNKTY POLSKIEGO BUDOWNICTWA

MOCNE PUNKTY POLSKIEGO BUDOWNICTWA

0

MOCNE PUNKTY POLSKIEGO BUDOWNICTWA

0

XIV GALA BUILDER AWARDS. Jak rozkładają się siły w polskim budownictwie, kto w ubiegłym roku najlepiej wykorzystał rynkowe możliwości, kto potwierdził mocną pozycję na przestrzeni lat? Po raz 14. miesięcznik „Builder” wskazał firmy i ludzi, którzy w szczególny sposób świadczą o potencjale branży budowlanej w Polsce. Prestiżowe nagrody Budowlana Firma Roku, Osobowość Branży, Polski Herkules i Laury Buildera wręczono podczas uroczystej gali, połączonej z finałem 4. edycji Konkursu dla Młodych Architektów.

LAUREACI BUILDER AWARDS

Rok 2016 był dla firm budowlanych sprawdzianem z reagowania na trudne warunki. Przesunięcia w przetargach publicznych i nienajlepsze nastroje wśród inwestorów prywatnych spowodowały wyhamowanie branży. Uczestnicy rynku zostali tym samym pobudzeni do intensyfikowania sprawdzonych bądź poszukiwania nowych sposobów na budowanie konkurencyjności. „Builder”, na podstawie uważnej obserwacji rynku, popartej weryfikacją ze strony członków Rady Programowej i Rady Naukowej, pod przewodnictwem prof. Leonarda Runkiewicza wyłonił tych, którzy wykazali się największą kreatywnością i skutecznością. Prestiżowymi tytułami zostały wyróżnione firmy i ich menedżerowie, którzy potrafili przekuć obecną koniunkturę w sukces.

Wręczenie wyróżnień Budowlana Firma Roku, Osobowość Branży, Polski Herkules i Laury Buildera miało miejsce 25 stycznia w warszawskim Multikinie Złote Tarasy, podczas Gali Builder Awards, uznawanej za najbardziej prestiżowe wydarzenie w branży budowlanej. W spotkaniu licznie wzięli udział liderzy rynku – właściciele i menedżerowie reprezentujący firmy wykonawcze, producenckie, deweloperskie, dostawcze, doradcze i biura architektoniczne. Gośćmi uroczystości byli również przedstawiciele administracji państwowej, organizacji branżowych oraz ośrodków naukowych i akademickich. Mecenat nad tegoroczną galą objęła Grupa PSB, największa i najszybciej rozwijająca się sieć hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów dom i ogród w Polsce. Obecna na rynku od blisko 20 lat. „My i Builder jesteśmy rówieśnikami i od początku nadawaliśmy na tych samych falach” – powiedział obecny podczas uroczystości Zbigniew Kwapisz, Dyrektor oddziału PSB w Warszawie. Partnerami wydarzenia były ponadto: Polska Izba Konstrukcji Stalowych, SSAB oraz Stanson.

Młodzi i utalentowani
Od czterech lat gala Builder Awards stanowi pomost pomiędzy pokoleniami. Towarzyszy jej bowiem finał organizowanego przez miesięcznik „Builder” Konkursu dla Młodych Architektów i to właśnie nagrodzeni w czwartej edycji zmagań – początkujący, ale utalentowani projektanci – jako pierwsi pojawili się na scenie Multikina, poprzedzając laureatów wyróżnień budowlanych.

W tym roku ocenie poddano 129 prac, a chęć udziału w Konkursie zgłosiło ponad 1400 osób. Z edycji na edycję mamy więc do czynienia z geometrycznym postępem, jeśli chodzi o liczbę uczestników, jak również towarzyszących konkursowi eventów (warsztaty „Dzień Młodego Architekta”). O znaczeniu i roli konkursu przypominał w podsumowaniu Mariusz Ścisło, Prezes SARP, członek kapituły – „Dla młodych ludzi wchodzących w zawód, jeszcze studentów, ale już szukających swojego miejsca w pracowniach projektowych, pierwszy kontakt z liderami i pierwsze przybliżenie rzeczywistości, jaka ich czeka po studiach – są niezwykle ważne. Mam nadzieję, że w jakiejś części spełniamy ich oczekiwania.”

Prace w IV edycji oceniała kapituła – złożona z najwybitniejszych polskich architektów oraz przedstawicieli wiodących firm branży, kierowana przez prof. dr hab. inż. arch. Ewę Kuryłowicz – która wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach: Dom własny architekta, Wypełnij lukę funkcją kultury oraz Współczesne miejsce pracy. Dla laureatów przygotowano nagrody pieniężne o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oprócz tego firma WSC Witold Szymanik ufundowała nagrody specjalne za najlepsze prace konkursowe, których zasadnicza część była wykonana w programie Archicad. Listę laureatów publikujemy poniżej oraz w zakładce poświęconej Konkursowi dla Młodych Architektów. Ponadto w najbliższym wydaniu „Buildera” zostaną zaprezentowane wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace.

Zakończoną sukcesem edycję Konkursu dla Młodych Architektów zrealizowano dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Fundacją im. Stefana Kuryłowicza oraz mecenasom ogólnopolskiego programu „Promujemy Polską Architekturę”, w ramach którego organizowany jest konkurs. Mecenat nad 4. edycją, udzielając wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego, sprawowały firmy: ABB, Budimex, CEMEX Polska, Sainti-Gobain Glassolutions, HAURATON Polska, iSpot, Klinkier Przysucha, Libet, Oknoplast, PERI Polska, PONZIO Polska, quick-mix, Rigips, SOUDAL, VELUX Polska, Graphisoft Archicad. W ramach podziękowań przedstawiciele firm-mecenasów odebrali podczas gali pamiątkowe certyfikaty. Konkurs był częścią ogólnopolskiego programu „Promujemy Polską Architekturę” pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, najważniejszych organizacji branżowych i we współpracy z prawie wszystkimi uczelniami wyższymi, które kształcą przyszłych architektów w Polsce.

To jednak nie koniec. Konkurs dla Młodych Architektów będzie kontynuowany. Podczas gali Builder Awards oficjalnie ogłoszono piątą edycję, która będzie realizowana w ramach szerszej inicjatywy pod nazwą „Builder For The Future”. Szczegóły na temat konkursu można będzie znaleźć na łamach kolejnych wydań „Buildera” oraz w serwisie buildercorp.pl.

Ludzie i firmy
Obserwując sytuację w budownictwie przez pryzmat uogólniających statystyk, łatwo utracić z pola widzenia rezultaty firm, które w ostatnich miesiącach odniosły sukces. Warto więc odwrócić tę perspektywę, by dostrzec mocne punkty. Nie brakowało ich. Ponad 30 firm – wśród nich biura architektoniczne, producenci, wykonawcy, dystrybutorzy, deweloperzy – wykazało się dynamicznym rozwojem i zanotowało wysoką pozycję na rynku. Podczas gali Builder Awards reprezentujący ich menedżerowie odebrali wyróżnienie Budowlana Firma Roku. Przedsiębiorstwa, które uzyskały ten tytuł, charakteryzuje, oprócz stabilnej pozycji, rzetelność oraz wysoka jakość oferowanych produktów i usług, potwierdzona rekomendacjami. Wyróżnienia laureatom wręczyli członkowie Rady Naukowej, Programowej i Rady Recenzentów „Buildera”.

Branża budowlana to przede wszystkim gra zespołowa, ale błyskotliwe zagrania indywidualne są również bardzo ważne. Często to od nich zależy końcowy sukces czy w ogóle właściwy kierunek działania. W tym roku „Builder” po raz kolejny postanowił podkreślić rolę budowlanych playmakerów, przyznając tytuł Osobowość Branży. Uhonorowani zostali nim szefowie firm, którzy wykazali się efektywnym zarządzaniem i potrafili skutecznie poszerzać potencjał oraz przewagę konkurencyjną swoich firm. Doceniono ich za przedsiębiorczość, intuicję biznesową, a ponadto za wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw. To ludzie nietuzinkowi, pełni pasji, mający pomysł na biznes i potrafiący budować solidne zespoły. – podkreślał w przemówieniu Marek Zdziebłowski, wydawca „Buildera”.

Oprócz firm stricte budowlanych branża posiada szereg sprzężeń z podmiotami świadczącymi na jej rzecz usługi. Mowa tu o uczelniach, stowarzyszeniach, związkach, fundacjach i firmach, których działalność wspiera rozwój budownictwa w Polsce. Ich wkład jest oceniany przez Kapitułę m.in. pod kątem dostępności oferowanego produktu lub usługi, nowatorstwa, dostosowania do wymogów branży, potrzeb klienta i zmieniającego się rynku. Za tego rodzaju aktywność kapituła po raz kolejny przyznała Laury Buildera. Wśród wyróżnionych w tym roku zwraca uwagę obecność firm świadczących nowoczesne oprogramowanie.

Herkulesi i budownictwo
Budownictwo warto oceniać zarówno w porządkującej perspektywie 12 miesięcy, jak i długoterminowej – kilkuletniej. Dzięki drugiemu oglądowi uwyraźniają się bowiem osiągnięcia osób, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego budownictwa, tym samym zasługując na tytuł Polskiego Herkulesa. W tym roku kapituła postanowiła przyznać to prestiżowe wyróżnienie pięciu osobom. W czasie XIV gali Builder Awards statuetki Polskiego Herkulesa odebrali: Andrzej Bulanda i Włodzimierz Mucha, Anna Śpiewak, Krzysztof Żółtowski oraz Ryszard Trykosko. Kim są tegoroczni Herkulesi polskiej architektury i budownictwa?

Andrzej Bulanda i Włodzimierz Mucha od 1991 roku tworzą autorską pracownię Bulanda, Mucha Architekci w Warszawie, która specjalizuje się w twórczym podejściu do zabytków. Do ich najważniejszych realizacji należą m.in. BRE Bank w Bydgoszczy, Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornie, rozbudowa Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, budynek Prudential, budynek apartamentowy przy ul. Walecznych oraz budynek biurowy przy ul. Chmielnej w Warszawie.

Kolejna statuetka trafiła do osoby, która od lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości materiałów budowlanych, udowadniając, wbrew stereotypom, że w branży budowlanej sukcesy nie są zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Mowa oczywiście o Annie Śpiewak, prezesie zarządu firmy Austrotherm, z którą laureatka jest związana od blisko 25 lat. Za największe osiągnięcie Anna Śpiewak uważa wypracowanie działań, dzięki którym marka Austrotherm stała się wzorem do naśladowania.

Tytułem Polski Herkules uhonorowany został ponadto przedstawiciel środowiska naukowego – dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski. Profesor mostowiec na Politechnice Gdańskiej, projektant o niezwykle bogatym doświadczeniu. Brał udział w projektowaniu i budowie mostów na największych rzekach polskich oraz wielu wiaduktów i kładek dla pieszych. Ponadto uczestniczył w projektowaniu i budowie konstrukcji zadaszeń na dużych arenach sportowych w Polsce, we Włoszech i w Niemczech. Zajmuje się analizą numeryczną konstrukcji, konstrukcjami cięgnowymi, mostami oraz dynamiką i diagnostyką konstrukcji.

Ostatni z tegorocznych laureatów to prawdziwy pasjonat budownictwa. W 2011 roku zrealizował „budowę życia” – stadion Arena Bałtycka. Kierując Spółką Gdańskie Inwestycje Komunalne, wybudował w latach 2010–2016 kluczowe dla Gdańska inwestycje infrastrukturalne o wartości ponad 3 mld zł, w tym trasy komunikacyjne „Sucharskiego” i „Słowackiego” z tunelem drogowym pod Martwą Wisłą i Europejskie Centrum Solidarności. W środowisku gospodarczym Pomorza postrzegany jako jeden z najlepszych menedżerów. W 2016 r. został wybrany na przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – na kolejną kadencję.

LAUREACI BUILDER AWARDS

Rewitalizacja i Metamorfozy
Oprócz rozdania nagród Gala Builder Awards była okazją, by zaakcentować dwa ważne zagadnienia. Jednym z nich jest rewitalizacja, której przeprowadzenie stanowi nie lada wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w Polsce. Dostrzegając potrzeby edukacyjne w tym obszarze, „Builder” uruchomił ogólnopolski program „Metamorfozy – rewitalizacja polskich miast”. Jego celem jest dostarczenie merytorycznej wiedzy, pokazywanie wzorcowych realizacji oraz promocja najlepszych rozwiązań budowlanych. Partnerami programu są fimy LafargeHolcim, Polbruk i Selena. Ich przedstawiciele – Federico Tonetti (Prezes Zarządu LafargeHolcim w Polsce), Agnieszka Rakowska (Dyrektor ds. Marketingu Polbruk) oraz Anna Katynska i Paulina Gorgos (dział marketingu firmy Selena) – odebrali podczas gali specjalne certyfikaty, podkreślające zaangażowanie i wkład wymienionych firm w realizację przedsięwzięcia. Warto dodać, że każdy z partnerów programu „Metamorfozy” to również lider wśród dostawców rozwiązań materiałowych, zapewniających wysoką jakość końcową realizowanych inwestycji.

Druga ważna inicjatywa, która miała oficjalną inaugurację podczas gali w Multikinie, to program „Builder For The Future”. Jest on adresowany do młodych ludzi, a jego zasadniczy cel to zmniejszenie dystansu pomiędzy etapem nauki akademickiej a późniejszym życiem zawodowym. Partnerami strategicznymi całego programu są firmy Budimex, PERI Polska i CEMEX. Przedsięwzięcie składa się z dwóch części – „Builder For The Engineers” oraz „Builder For The Architects” – i będzie realizowane we współpracy z najwybitniejszymi polskimi inżynierami i architektami. W działania w roli partnerów strategicznych zaangażowały się: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Ponadto program uzyskał wsparcie ze strony firm. Partnerami „Builder For The Engineers” są firmy: AEC Design, Budimex, Cemex, Ejot, Peri Polska, Blachy Pruszyński, Unibep i Warbud. Partnerami zaś „Builder For The Architects” zostały firmy: ABB, Berndorf Baderbau, CEMEX Polska, ES-System, Saint-Gobain Glassolutions, PERI Polska, PONZIO Polska, SOUDAL, SSAB, VELUX Polska, WSC Witold Szymanik i S-ka.

Wciąż można dołączyć do programu – „Builder” gorąco zachęca do udziału wszystkie firmy chętne do wsparcia młodych architektów i inżynierów w ich rozwoju. Szczegóły na temat „Builder For The Future” zostaną przedstawione na łamach marcowego wydania „Buildera”, jak również na stronie wwwbuildercorp.pl.