1. Home
  2. Bez kategorii
  3. KTO JEST TWÓRCĄ?
0

KTO JEST TWÓRCĄ?

0

Jakie utwory stanowią przedmiot ochrony w prawie autorskim? Czy posiadanie uprawnień budowlanych ma znaczenie w świetle prawa autorskiego? Jak udokumentować autorstwo?

W procesie budowlanym mamy do czynienia z szeregiem dokumentów, projektów budowlanych, wykonawczych, opinii technicznych etc. Czy wszystkie z nich są utworami w rozumieniu prawa autorskiego? Niestety, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Szczegółowo traktuje o tym art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

CZYTAJ DALEJ >>