Home Bez kategorii ANDRZEJ WIŚNIOWSKI – WIĘCEJ NIŻ BIZNES
ANDRZEJ WIŚNIOWSKI – WIĘCEJ NIŻ BIZNES
0

ANDRZEJ WIŚNIOWSKI – WIĘCEJ NIŻ BIZNES

0

Jak dynamiczny rozwój przekłada się na potencjał firmy jako pracodawcy? Jakiego otoczenia dla biznesu potrzebują przedsiębiorstwa, aby mogły tworzyć kolejne szanse dla społeczności? Dlaczego rozwój jest konieczny, a tworzenie warunków do niego niezbędne? Komentuje Andrzej Wiśniowski, założyciel i właściciel firmy WIŚNIOWSKI – największego polskiego producenta bram garażowych, systemów ogrodzeniowych, a także stolarki systemowej.

Wiodące przedsiębiorstwa na całym świecie od dawna dostrzegają wymierne korzyści płynące ze ścisłej korelacji ich społecznego zaangażowania ze swoimi celami strategicznymi. Nie inaczej jest z firmą WIŚNIOWSKI, która od lat kreuje lokalny rynek pracy, będąc jednym z największych pracodawców w regionie. Obecnie firma Wiśniowski zatrudnia ponad 1500 osób, swoją działalność prowadzi na ponad 100 000 m2 hal produkcyjnych i pomieszczeń biurowych. Dotychczasowa 27-letnia działalność to stały sukcesywny rozwój, ciągłe inwestycje w budynki, park maszynowy, ludzi, a w ostatnich latach przede wszystkim w rynek krajowy i zagraniczny.

Działania te wymagają zintensyfikowania i oczywiście jest to możliwe, ale należy pamiętać o tworzeniu i doskonaleniu warunków przyjaznych dla biznesu. Nie napawa jednak optymizmem fakt, że ciągle mamy do czynienia z sytuacją zwiększania ilości przepisów prawnych. Prawo wciąż nie jest korzystne. Tyle się mówi o wspieraniu przedsiębiorczości, o współpracy, o wspólnym interesie wszystkich grup społecznych, a niestety nie zawsze znajduje to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Przez szereg lat firma Wiśniowski nie korzystała z żadnych ulg preferencyjnych, zwolnień podatkowych czy dotacji, jednocześnie wpłacając do budżetu milionowe podatki z co najmniej kilku tytułów. Jednak przy prowadzeniu polityki wchodzenia na rynki zagraniczne napotyka na szereg uwarunkowań utrudniających zdrową konkurencję, która niejednokrotnie jest wspierana przez ustawodawstwo danych krajów, np. specjalne strefy ekonomiczne, przepisy dotyczące certyfikacji, polityki wprowadzania towarów i opakowań oraz wiele innych.

Przeszkodę dla przedsiębiorców z regionu stanowi stan nowosądeckiego węzła transportowego, który decyduje o ograniczonej roli Nowego Sącza i subregionu sądeckiego w regionalnym i krajowym systemie dostępu do innych centrów przedsiębiorczości. Rozwinięcie węzła transportowego mogłoby mieć istotne znaczenie w podniesieniu konkurencyjności regionu, zwiększając jednocześnie dostępność rynku pracy i usług oraz osiągnięcie bardziej korzystnej jego struktury.

Rok 2016 utwierdza mnie w przekonaniu, że dalszy rozwój jest konieczny i możliwy, firma dysponuje gruntami, może budować kolejne hale produkcyjne, doskonalić park maszynowy, zwiększyć zatrudnienie i przynosić wymierne korzyści dla Sądecczyzny i Polski.


Andrzej Wiśniowski
Założyciel i właściciel firmy WIŚNIOWSKI. W swojej działalności stawia na ciągły rozwój, doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie doświadczenia w zakresie produkcji oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie. Jak podkreśla: „swój sukces opiera na ludziach, którzy stanowią prawdziwy i jedyny potencjał, tak ważny dla rozwoju firmy”. Jest mecenasem kultury i sztuki, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach sportowych w regionie (jest sponsorem generalnym zespołu piłkarskiego Sandecja, wspiera drużynę LKS Ubiad) oraz kraju (jest partnerem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej). Prowadzi działalność charytatywną na rzecz najbardziej poszkodowanych przez los. Miłośnik podróży, sportów wodnych i zimowych oraz kuchni śródziemnomorskiej.

open