1. Home
  2. Bez kategorii
  3. NAGRODA ZA KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W FORMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W BYTOMIU
NAGRODA  ZA KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W FORMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W BYTOMIU
0

NAGRODA ZA KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W FORMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W BYTOMIU

0

Od 21 lat Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego organizuje Konkurs pod nazwą „Modernizacja Roku”. W Konkursie tym oceniane są najciekawsze dokonania polskich inwestorów, wykonawców i projektantów w zakresie modernizacji,  remontów, renowacji i adaptacji przedsięwzięć budowlanych zakończonych trwałym efektem oraz wyróżniających się szczególnymi walorami. 

W roku 2015 tytuł „Modernizacja Roku” w kategorii „Elewacje i Termomodernizacje” został przyznany firmie Siemens Sp. z o.o. za projekt pt. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Bytomiu”. Szczególne walory tego projektu to długotrwały efekt zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej w obiektach oświatowych, który gwarantowany jest finansowo przez firmę Siemens Sp. z o.o. poprzez przejęcie ryzyka uzyskania odpowiednich efektów energetycznych.

Projekt ten został zrealizowany na podstawie umowy z Urzędem Miasta Bytom zawartej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i obejmował swoim zakresem zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w 17 szkołach na terenie Miasta Bytomia oraz prace termomodernizacyjne, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne, modernizację węzłów cieplnych i kotłowni. W większości obiektów zainstalowano również system pomieszczeniowy, który pozwala na dostosowanie temperatur wewnętrznych do sposobu użytkowania i zajętości  poszczególnych pomieszczeń, co umożliwia skuteczne zarządzanie energią i uzyskanie bardzo dobrych efektów. W projekcie tym Siemens  zagwarantował obniżenie zużycia w 17 budynkach oświatowych aż o 48,60% w przypadku energii cieplnej i o 20,50% w przypadku energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie.