1. Home
  2. Bez kategorii
  3. JEDNOLITE KRYTERIA OCENY OFERT CZ.1
0

JEDNOLITE KRYTERIA OCENY OFERT CZ.1

0

Niniejsze opracowanie stanowi propozycje określenia jednolitych kryteriów oceny ofert na roboty budowlane w kraju na podstawie zapisów dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i dyrektywy sektorowej 2014/25/UE. Przedstawionych 13 kryteriów pozwala na jednoznaczną ocenę każdej oferty i wybór oferty najkorzystniejszej, zarówno z ekonomicznego, jak i technicznego punktu widzenia.

Od października 2014 r. ustawa – Prawo zamówień publicznych umożliwia stosowanie pozacenowych kryteriów wyboru ofert. Od tej chwili zamawiający z sektora budowlanego wprowadzili kryteria dodatkowe. Są to zazwyczaj termin wykonania zamówienia i okres gwarancji. Praktyka wskazuje, że tylko ci wykonawcy, którzy zaoferują najkrótszy z możliwych okres wykonania zadania, a przy tym najdłuższą gwarancję, będą realizowali zamówienie. Jeżeli jednak wszyscy proponują wypełnienie kryteriów pozacenowych w zbliżonym stopniu, cena znowu staje się jedynym kryterium oceny ofert. Tak być nie musi. Tym bardziej, że w związku z koniecznością implementacji dwóch unijnych dyrektyw i czeka nas w zamówieniach publicznych swoista rewolucja.

CZYTAJ DALEJ >>