1. Home
  2. Bez kategorii
  3. 22-ga Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku już za nami
22-ga Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku już za nami
0

22-ga Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku już za nami

0

W dniach 5-7 października 2016 r. na kolejnej Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku spotkali się praktycy, eksperci i prawnicy zajmujący się zamówieniami publicznymi na roboty budowlane.

Temat konferencji „Cena lub koszt cyklu życia – nowe uwarunkowania w zamówieniach publicznych na roboty budowlane” nawiązywał do zmian i konsekwencji tych zmian w obszarze znowelizowanej ustawy Pzp, z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (opublikowana w dniu 13 lipca 2016 r. w Dz.U. RP pod pozycją 1020, weszła w życie 28 lipca 2016 roku).
W trakcie obrad prelegenci przedstawili interesujące wykłady, które wywołały szereg merytorycznych pytań i gorącą wymianę poglądów. W dyskusjach koncentrowano się wokół nowych możliwości i ograniczeń w obszarze robót budowlanych w zamówieniach publicznych wynikających z obecnych przepisów prawa. Szczególną uwagę poświęcono na omówienie nowego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – kryterium kosztu i możliwości wykorzystania rachunku kosztów cyklu życia. Zagadnienia z tym związane wzbudziły najwięcej wątpliwości i emocji. Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 91 ust. 3c rachunek kosztów cyklu życia obejmuje koszty:
1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z:
a) nabyciem,
b) użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,
c) utrzymaniem,
d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu;
2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować.

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkały się panele dyskusyjne. Pierwszy z nich prowadzony przez przedstawiciela KAPE SA koncentrował się wokół tematyki wdrożenia rachunku kosztów cyklu życia LCC w polskich zamówieniach publicznych. Drugi z kolei nawiązywał do istotnych zmian w Pzp – dalszego ograniczenia przez Ustawodawcę kryterium ceny jako jedynego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oraz kryterium kosztu.

Już od dwóch lat w czasie konferencji ciechocińskich poruszane są zagadnienia związanymi z modelowaniem danych o budowli BIM. W tym roku nie mogło zabraknąć tego tematu, gdyż w znowelizowanej ustawie Pzp zaimplementowano przepisy Dyrektywy w tej sprawie. Zmiana ta już od dawna była wyczekiwana wśród uczestników procesu inwestycyjnego.

Pełna fotorelacja z przebiegu konferencji znajduje się na stronie www.raportsekocenbud.pl