1. Home
 2. Bez kategorii
 3. 62 KONFERENCJA NAUKOWA KILiW PAN ORAZ KN PZITB
62 KONFERENCJA NAUKOWA KILiW PAN ORAZ KN PZITB
0

62 KONFERENCJA NAUKOWA KILiW PAN ORAZ KN PZITB

0

W dniach 11-16 września br. odbyła się w Krynicy-Zdroju już 62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (KILiW PAN) i Komitetu Nauki PZITB (KN PZITB). W konferencji wzięło udział ok. 500 osób, a wśród gości specjalnych byli: Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organizatorem 61. (w roku 2015) i 62. Konferencji (w roku 2016) był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP). Patronat Honorowy sprawowali: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Urząd Miasta Bydgoszczy. Konferencja krynicka to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń branży budowlanej – tak dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych, technicznych, jak i praktyków tej dużej branży.

Tradycyjnie, konferencje krynickie składają się z dwóch autonomicznych wyraźnie zarysowanych części: problemowej i ogólnej.

Część problemowa w tym roku dotyczyła budownictwa prefabrykowanego (tytuł: Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy). Wygłoszono 28 referatów podczas 6. następujących sesji tematycznych:

 • stan prefabrykowanego budownictwa betonowego w Polsce
 • współczesne prefabrykowane budownictwo w Polsce (2 sesje)
 • prefabrykowane budownictwo mostowe
 • rozwój i aktualne problemy prefabrykacji
 • doświadczenia z projektowania i realizacji konstrukcji z elementów prefabrykowanych

Poruszona tematyka była interesująca i wywołała kreatywną dyskusję. Istotnym wzbogaceniem był aktywny udział w konferencji dużych podmiotów gospodarczych w branży budowlanej: SOLBET Sp. z o.o., Pekabex S.A., PREFABET BIAŁE BŁOTA S.A., Baumat Sp. z o.o., Firma GOTOWSKI Sp. z o.o. Wszystkie referaty z tej części konferencji zostały opublikowane w monografii pt. „Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy (Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 2016). W podsumowaniu części problemowej można sformułować dwa główne wnioski:

 • prefabrykacja w ciągu najbliższych lat przeżywać będzie dynamiczny rozwój w zakresie inżynierii materiałowej, technologii produkcji prefabrykatów i ich montażu, funkcjonalności obiektów budowlanych
 • oczekuje się z pełnym przekonaniem, że rozwój prefabrykacji w XXI wieku będzie tendencją trwałą w budownictwie europejskim i polskim uwzględniają-cym aspekty techniczne, ekonomiczne, ekologiczne i społeczne

Część ogólna konferencji obejmowała różne problemy naukowe i techniczne budownictwa dotyczące następujących obszarów:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • budownictwo ogólne
 • fizyka budowli
 • geotechnika
 • inżynieria komunikacyjna – drogi
 • inżynieria komunikacyjna – mosty
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • konstrukcje betonowe
 • konstrukcje metalowe
 • mechanika konstrukcji i materiałów
 • trwałość osłon betonowych w obiektach narażonych na wpływy promieniowania jądrowego (promieniowania jonizującego)
 • budownictwo energooszczędne

W trakcie 24. sesji części ogólnej konferencji wygłoszono 124 referaty (opublikowano – 128 referatów). Zrecenzowane referaty opublikowano w kwartalniku Juournal of Civil Engineering Environment and Architecture (ICEEA) (zeszyt 63, nr 1/1/2016, Rzeszów 2016).

Podczas konferencji odbyły się dwa specjalne wykłady (zamówione przez organizatorów konferencji):

 • dr hab. inż. Jacek Śliwiński: Wpływ zawartości zaczynu na wybrane właściwości betonów cementowych
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski: O pewnych błędach w procesie projektowania konstrukcji żelbetowych

W godzinach popołudniowych odbyły się zebrania różnych stowarzyszeń naukowo- -technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Nauki PZITB – przewodniczącą KN PZITB została dr hab. inż. Maria Kaszyńska
 • zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN
 • zebranie Grupy Roboczej Komitetu Technicznego ISO TC 98 „Podstawy projektowania konstrukcji”
 • zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN
 • rozszerzone zebranie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (KILiW PAN)

W trakcie otwarcia konferencji wręczono następujące nagrody i medale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB):

 • nagroda PZITB im. prof. Wacława Żeńczykowskiego

– dr hab. inż. Lucyna Domagała (Politechnika Krakowska)

 • nagroda PZITB im. prof. Stefana Bryły

– dr hab. inż. Lucjan Ślęczka (Politechnika Rzeszowska)

 • medal im. Stefana Kaufmana

– św. Pamięci prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko (Politechnika Białostocka)

 • medal im. prof. Romana Ciesielskiego

– prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie)

 • nagroda im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie praktycznej

– mgr inż. Stanisław Wiśniowski

 • nagroda im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie naukowej

– dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz (Politechnika Krakowska)

W konkursie na najlepszy samodzielny referat młodego naukowca, który nie ukończył 35 lat życia, specjalnie powołana komisja ustaliła następujące 3 pierwsze lokaty:

 • 1) dr inż. Kamil Szylak – Politechnika Rzeszowska
 • 2) mgr inż. Zbigniew Stachura – Politechnika Warszawska
 • 3) dr inż. Michał Gołdyn – Politechnika Łódzka

Nagrody ufundowały następujące wydawnictwa dla wyróżniających się młodych naukowców:

 • Materiały Budowlane – dla każdego laureata, opłacona została prenumerata w roku 2017
 • Wydawnictwo Naukowe PWN – bony książkowe wydawnictwa PWN:
  – 750 złotych za 1. miejsce
  – 500 złotych za 2. miejsce
  – 300 złotych za 3. miejsce

Warto odnotować jeszcze wypowiedź wice ministra Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego, który zapowiedział, że wkrótce (jeszcze w roku 2016) ukaże się projekt kodeksu budowlanego. W kodeksie tym zamierza się uporządkować pod względem prawnym zarówno zagospodarowanie przestrzenne regionów i całego kraju, jak i szczegółowe zagadnienia obejmujące szeroko pojętą problematykę budownictwa w różnych podstawowych aspektach.

Na podkreślenie zasługuje udział w konferencji ważnych dla budownictwa przedstawicieli czasopism naukowo-technicznych i technicznych

 • Builder (miesięcznik)
 • BTA – Budownictwo Technologie Architektura (kwartalnik) – przedstawiciel: Paweł Pięciak
 • Cement Wapno Beton (dwumiesięcznik) – redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski
 • Inżynier Budownictwa (miesięcznik)
 • Inżynieria i Budownictwo (miesięcznik)
 • Izolacje (miesięcznik) – redaktor naczelny: Jarosław Guzal
 • Kruszywa (miesięcznik) – sekretarz redakcji: Marlena Machura
 • Materiały Budowlane (miesięcznik) – redaktor naczelny: Krystyna Wiśniewska
 • Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe (miesięcznik) – redaktor naczelny: Mariusz Karpiński-Rzepa
 • Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne (dwumiesięcznik) – redaktor naczelny: Mariusz Karpiński-Rzepa
 • Polskie Drogi (miesięcznik)
 • Przegląd Budowlany (miesięcznik)
 • ZBI – Zakłady Betonowe International (dwumiesięcznik) – przedstawiciel: Agnieszka Spychalska

oraz Wydawnictwo Naukowe PWN – przedstawiciel: Karol Zawadzki

Wato dodać na koniec, że uroczystość otwarcia konferencji uświetniła wspaniała bydgoska Orkiestra Eljazz Big-Band pod dyr. Józefa Eliasza z solistką Agnieszką Podemską, a pod koniec konferencji wystąpił wybitny niezwykle uzdolniony polski muzyk, wykonawca piosenki autorskiej – Mariusz Lubomski.

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego