1. Home
  2. Bez kategorii
  3. REWITALIZACJA POLSKICH MIAST
REWITALIZACJA POLSKICH MIAST
0

REWITALIZACJA POLSKICH MIAST

0

Istotą programu zainicjowanego przez miesięcznik „Builder” jest uświadamianie prawidłowego pojmowania założeń procesu rewitalizacji. Właściwe ich zrozumienie umożliwi optymalne rozwiązywanie problemów danych obszarów. Problemy te nie zatrzymują się na aspekcie społecznym, choć jest to bezwzględnie najważniejsze. Obszary zdegradowane generują bowiem utrudnienia natury gospodarczej, środowiskowej, krajobrazowej, funkcjonalnej i technicznej.

Od kilku miesięcy przy współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz architektami informujemy o tym, że aby proces rewitalizacji można było uważać za kompletny, zaspokojone muszą zostać potrzeby społeczności w każdej z wymienionych dziedzin.Od kilku lat przekazujemy na łamach „Buildera” szczegółową wiedzę użyteczną  również  do  przeprowadzenia  kompleksowej  rewitalizacji  obszarów  zabudowy mieszkaniowej, w tym wzniesionej w systemach wielkopłytowych. To wciąż aktualne wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć lokalne władze, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. A będzie to możliwe dzięki funduszom unijnym zagwarantowanym w Regionalnych Programach Operacyjnych dla poszczególnych województw na lata 2014-2020. Naszym  profilem  jest  budownictwo,  dlatego  chcemy  zadbać  szczególnie  o to, aby aspekt techniczny wzbogacić o wsparcie w formie rzetelnej promocji i edukacji w zakresie nowoczesnych, wysokiej jakości rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych, które służyć będą wykreowaniu atrakcyjnych projektów oraz zapewnią bezproblemową ich realizację, a także trwałość, bezpieczeństwo  i wysoką  jakość  końcową  realizowanych  przedsięwzięć  inwestycyjnych. Działania rewitalizacyjne dzięki zastosowaniu wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych pozwolą na trwałą odnowę obszarów, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska, zabudowy, poprawę jakości życia mieszkańców. Warto podkreślić, że działania modernizacyjne będą łączone z działaniami, które przyniosą wyższą efektywność energetyczną. Celem programu jest więc wypełnienie luki merytorycznej dotyczącej zagadnień związanych z rewitalizacją obszarów miejskich, informowanie i edukowanie w tym zakresie  zarówno  beneficjentów  środków  z nowej  perspektywy  finansowej  UE, jak również wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych – inwestorów, projektantów i firmy wykonawcze. Ponadto, pokazywanie dobrych wzorców – udanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz realizujących je miast i firm – a także promocja najlepszych rozwiązań, które mają wpływ na sukces przedsięwzięcia. Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy wspólnie z nami chcą zmieniać oblicza polskich miast.

Danuta Burzyńska
Redaktor Naczelna

Partnerzy programu:

 Drukowanie  Polbruk210x275.indd  LOGO_ PANTONE_2012_MM

Patronat programu:

 Logo IGPiM niebieskie cmyk  _kbin image description
 _miwo  _piib_r  _psps
 _pzitb  _sarp  Print