1. Home
  2. Bez kategorii
  3. BUILDER – PAŹDZIERNIK 2016
BUILDER – PAŹDZIERNIK 2016
0

BUILDER – PAŹDZIERNIK 2016

0

Nauka i edukacja zdominowały październikowe wydanie „Buildera”. W biznesie, budownictwie i architekturze. Ale skoro – jak przekonywał Leonardo da Vinci – „nasz umysł nigdy nie zmęczy się podczas nauki”, zapraszam serdecznie do wnikliwej lektury naukowego „Buildera”.

Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy w nim sylwetki autorytetów budownictwa i architektury, które stoją na straży wysokiego poziomu merytorycznego naszego miesięcznika. Są to członkowie Rady Naukowej, Programowej i Recenzentów. Niektórzy z nich przejawiają znacznie więcej talentów… Wiersz profesora Krzysztofa Stypuły niech będzie zapowiedzią przełomowej dyskusji na temat nauki, edukacji i współpracy miedzy środowiskiem naukowym a branżą budowlaną. Nauka i budownictwo są nierozerwalnie związane i potrzebna jest stała wymiana wiedzy i doświadczeń miedzy tymi środowiskami. Niezbędne wydaje się wiec zwiększanie świadomości o możliwości takiej kooperacji i nagłaśnianie przykładów polskich firm, które dzięki nauce osiągnęły sukces. Więcej – w kolejnych numerach.

Zapraszam do lektury!

Danuta Burzyńska
Redaktor Naczelna

SPIS TREŚCI >>