Home Bez kategorii NOWE FIRMY W POROZUMIENIU DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE
NOWE FIRMY W POROZUMIENIU DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE
0

NOWE FIRMY W POROZUMIENIU DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE

0

Dwie kolejne, duże  firmy budowlane: Karmar i Strabag przystąpiły z 14 września br. do grona sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa  w Budownictwie. Tym samym liczba sygnatariuszy wzrosła do dwunastu. Dotychczas Porozumienie tworzyły: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mostostal, Porr Polska Infrastructure, Skanska,  Unibep oraz Warbud. Celem Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach oraz wyeliminowanie wypadków, w szczególności wypadków śmiertelnych.

Cieszy mnie, że kolejni znaczący gracze na polskim rynku przystępują do Porozumienia. Dzięki temu rośnie grono firm zaangażowanych w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz poszerza się nasza platforma wspólnych doświadczeń i dobrych praktyk. Wzrasta także oddziaływanie na firmy podwykonawcze pracujące na naszych budowach. Wszystkie firmy Porozumienia stawiają bowiem podwykonawcom identyczne wymagania odnośnie bezpieczeństwa pracy, wdrażają nowe standardy oraz budują  świadomość i kulturę BHP – mówi Jerzy Werle, Prezes Warbud SA, spółki pełniącej prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Od czasu utworzenia Porozumienia, tj. od sierpnia 2010 r., Porozumienie wprowadziło szereg rozwiązań systemowych z dziedziny BHP obowiązujących wszystkich jego członków. Wśród nich są m.in.: „Standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców”, „Załącznik do umów podwykonawczych dot. BHP”, wytyczne do Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót, szkolenia okresowe dla pracowników, obowiązek używania  okularów ochronnych na każdej budowie oraz „Tydzień Bezpieczeństwa” – największa, organizowana co roku, wspólna inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa pracy na polskim rynku.

Najnowszym projektem Porozumienia, realizowanym we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, są bezpłatne szkolenia okresowe BHP dla małych i średnich firm budowlanych działających na polskim rynku. Szkolenia, które trwają od września do listopada br., powstały na bazie wspólnych doświadczeń generalnych wykonawców – członków Porozumienia. Program szkoleń dostosowany jest do potrzeb branży budowlanej, zaś tematyka obejmuje roboty liniowe oraz kubaturowe. Szkolenia w całości finansowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach środków przeznaczonych na prewencję, a udział w nich nie wiąże się z koniecznością spełnienia przez firmę żadnych dodatkowych warunków. Jest za to doskonałą okazją do odbycia obowiązkowych, okresowych szkoleń BHP.

Działalność Porozumienia wspiera Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Porozumienie jest otwarte na nowych przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie. Jego pracom od 2016 r. przewodniczy Warbud, który sprawuje dwuletnią prezydencję, po kadencjach spółek Skanska i Budimex. Więcej o Porozumieniu na porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

KARMAR SA – w ciągu swojej dwudziestopięcioletniej działalności, stał się jedną z czołowych firm budowlanych w Polsce. Firma oferuje kompleksową obsługę realizowanych projektów – od etapu projektowania po wykonawstwo – we wszelkich aspektach: finansowych, prawnych i organizacyjnych, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój. Dzięki znajdującym się w szeregach pracowników asesorom systemów certyfikacji BREEAM i LEED, budowy Karmar SA uzyskują prestiżowe, zielone certyfikaty. Karmar od 2007 roku działa w strukturach francuskiej grupy Bouygues – światowego lidera w budownictwie, mediach oraz telekomunikacji. Bouygues generuje średnie roczne obroty rzędu 33 mld EUR i zatrudnia około 145 tys. pracowników w 80 krajach na całym świecie. Więcej informacji na www.karmar.com.pl

STRABAG Sp. z o.o. – STRABAG w Polsce jest częścią europejskiego koncernu budowlanego – lidera w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii, będącego od 180 lat synonimem jakości w budownictwie, realizującego na świecie ponad 15 tys. projektów rocznie. Działalność spółki obejmuje obszar budownictwa infrastrukturalnego, kubaturowego, kolejowego, mostowego oraz hydrotechnicznego. Grupa STRABAG działa w Polsce od 1987 roku. Przy zatrudnieniu ok. 5 tys. pracowników, roczne obroty Grupy wynoszą ponad 900 mln EUR. Więcej informacji na www.strabag.pl

 

Więcej informacji:
Michał Wasilewski – Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, e-mail: Michal.Wasilewski@skanska.pl, tel. 510 023 557

open