1. Home
  2. Bez kategorii
  3. MULTIZADANIOWOŚĆ W PLANOWANIU
MULTIZADANIOWOŚĆ W PLANOWANIU
0

MULTIZADANIOWOŚĆ W PLANOWANIU

0

Firma eventowa ESM Productions, której zlecono zaplanowanie wizyty papieskiej, zatrudniła firmę AEROmetrex do pomocy w przygotowaniu skomplikowanej logistyki tego historycznego wydarzenia. Organizacja wizyty wymagała rozległego planowania i koordynacji między agencjami miejskimi i stanowymi oraz koordynacji ze służbami U.S. Secret Service.

Firma ESM potrzebowała oprogramowania do symulacji oraz do kompleksowego, realistycznego i zintegrowanego modelowania 3D, aby móc uwzględnić ponad 56 tys. tymczasowych budowli oraz ok. 53 km barierek bezpieczeństwa i doprowadzić do zamknięcia lokalnych dróg w taki sposób, aby nie zaburzyć płynności ruchu drogowego. Kluczowym czynnikiem było też zapewnienie bezproblemowej komunikacji podczas procesu planowania i w trakcie samego wydarzenia.
Innowacyjne rozwiązanie
Australijska firma AEROmetrex, która jest liderem w branży kartograficznej, wykonała z helikoptera wysokiej rozdzielczości zdjęcia lotnicze miasta, a następnie przy użyciu programu ContextCapture firmy Bentley połączyła te obrazy ze zdjęciami pozyskanymi z poziomu ulicy, aby stworzyć bardzo szczegółową, pokrytą teksturą trójwymiarową siatkę rzeczywistą na podstawie 28 tys. fotografii cyfrowych. Dokładny model został wykorzystany w programie MicroStation jako podstawa dla szczegółowego rozmieszczenia projektu wszystkich tymczasowych obiektów i barierek w kontekście siatki rzeczywistej. Natomiast przy użyciu programu LumenRT zespół projektowy ożywił model, aby symulował on oczekiwane warunki i pozwolił na optymalizację procesu decyzyjnego w celu zapewnienia bezpiecznego i spójnego przebiegu wydarzenia.
Użycie oprogramowania firmy Bentley do modelowania rzeczywistości i symulacji pozwoliło znacznie zmniejszyć ryzyko, usprawnić proces decyzyjny, poprawić terminowość i zoptymalizować wydajność szybko realizowanego projektu, spełniając jednocześnie surowe kryteria bezpieczeństwa. Firma Bentley, dzięki cechom takim jak elastyczność, międzyoperacyjność i precyzja oprogramowania, przyspieszyła uzyskanie poparcia dla projektu oraz zapewniła pomyślny przebieg jednego z największych publicznych wydarzeń w kraju.
Oprogramowanie
Program ContextCapture automatycznie wydobył najdrobniejsze szczegóły ze zdjęć o wysokiej rozdzielczości wykonanych przez firmę AEROmetrex, aby stworzyć dokładną trójwymiarową siatkę rzeczywistą miasta Filadelfia. Firma ESM wprowadziła siatkę do programu MicroStation, aby dodać precyzyjne dane kartograficzne dla budowli tymczasowych, przewidzieć potencjalne problemy
i koordynować działania z wszystkimi zainteresowanymi stronami, a program LumenRT został również użyty do wzbogacenia modelu 3D, dodania poruszających się ludzi, ruchu drogowego oraz ruchomego światła słonecznego w celu symulowania warunków w trakcie wydarzenia. Zdolności fotogrametryczne i międzyoperacyjność oprogramowania firmy Bentley poprawiły współpracę
i zoptymalizowały planowanie i prace inżynieryjne. Rezultatem prac z użyciem programów firmy Bentley było szerokie wykorzystanie wizualnie realistycznego i precyzyjnego modelu 3D przez wszystkie zainteresowane strony, co pozwoliło przyspieszyć współpracę, usprawnić proces decyzyjny i zmniejszyć ryzyko. Ponadto stworzono model wnętrza bazyliki katedralnej św. Piotra i Pawła
w oparciu o fotografie cyfrowe wykonane zwykłym aparatem. Przypominamy, że wykorzystanie programu ContextCapture w połączeniu z programami MicroStation i LumenRT zapewniło techniki
modelowania i symulacji pozwalające na wykonanie w bardzo krótkim terminie projektu uwzględniającego ponad 56 tys. budowli tymczasowych, ok. 53 km barierek bezpieczeństwa i specjalne wymagania bezpieczeństwa w obrębie ruchliwej infrastruktury miejskiej.

Zalety ContextCapture
Rejestracja danych nie jest już domeną zarezerwowaną wyłącznie dla specjalistów. Innowacja ta znacząco upraszcza rejestrację rzeczywistych warunków, ponieważ wymaga ona tylko standardowej fotografii wykonanej za pomocą dowolnego aparatu cyfrowego, który może być zamontowany na dronie bądź obsługiwany ręcznie. Zarejestrowany obraz jest przetwarzany fotogrametrycznie
za pomocą programu, aby wygenerować bardzo dokładną siatkę 3D, którą firma Bentley określa mianem „siatki rzeczywistej” (reality mesh). Dokładność siatki rzeczywistej jest ograniczona jedynie przez rozdzielczość fotografii źródłowej.