1. Home
  2. Bez kategorii
  3. „Dzień BIM 2016” na Politechnice Krakowskiej
„Dzień BIM 2016” na Politechnice Krakowskiej
0

„Dzień BIM 2016” na Politechnice Krakowskiej

0

20 maja br. odbyła się konferencja „Dzień BIM 2016” zorganizowana przez Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz  BIMklaster.

Konferencja odbyła się już po raz trzeci i ponownie spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wydarzenie zgromadziło menadżerów, kadrę zarządzającą firm z sektora budowlanego, przedstawicieli czołowych instytucji i organizacji branżowych oraz studentów. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, co świadczy o coraz większym zainteresowaniu tematyką BIMu w Polsce. Wysoki poziom merytoryczny konferencji oraz rozpiętość tematyczna zaprezentowanych referatów świadczą o dynamicznym rozwoju BIM w Polsce. Celem konferencji było umożliwienie spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń między osobami zainteresowanymi praktycznym wdrażaniem i stosowaniem technologii BIM (Building Information Modelling) w projektowaniu, wykonawstwie, zarządzaniu i dydaktyce. Podejmowana na konferencji problematyka dotyczyła trendów rozwoju idei BIM w Polsce. Zaprezentowane zostały przykłady wdrożeń technologii BIM w projektowaniu, wykonawstwie budowlanym oraz zarządzaniu i kosztorysowaniu robót budowlanych w Polsce i na świecie.

Konferencja została podzielona na cztery bloki tematyczne:
– BIM jako innowacyjna technologia w budownictwie,
– zastosowania BIM w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi,
– zastosowania i wdrożenia BIM w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć budowlanych,
– praktyczne aspekty projektowania obiektów budowlanych z wykorzystaniem BIM.

W części pierwszej dr inż. Andrzej Tomana, autor pierwszej polskiej książki o BIMie (której wersję drukowaną i cyfrową można kupić TU), opowiedział o roli BIM na rynku budowlanym oraz o światowych trendach rozwoju. Zaprezentowane zostały badania określające wykorzystanie BIM na świecie oraz potencjał rozwojowy. W prezentacji poruszona została także tematyka technologii chmurowych i mobilnych oraz nowe sposoby udzielania licencji (SaaS, Pay as you go). Profesor Adam Glema z Politechniki Poznańskiej przybliżył tematykę certyfikacji oprogramowania oraz kwalifikacji zgodną z system BuildingSmart.

W części drugiej konferencji zaprezentowane zostały przykłady zastosowania BIM w zarządzaniu. Maciej Dejer z firmy M.A.D. Engineers sp. z o.o. wygłosił referat pt. „Praktyczne przykłady zastosowania modeli IFC na etapie budowy”, wzbogacony krótkimi przykładami wykorzystania programów takich jak BIMestiMate, BIM Vision oraz Tekla BIMSight. W trakcie prezentacji poruszone zostały tematy projektowania, budżetowania, a także wykorzystania BIM na budowie. Prezentacja obejmowała przykłady działań na modelu BIM podejmowanych w fazie przygotowania i realizacji budowy, takie jak: wyszukiwanie konfliktów, koordynacja warstw z modelem IFC, przedmiarowanie i tworzenie harmonogramu powiązanego z elementami modelu. Kolejną prezentację w części drugiej konferencji wygłosił przedstawiciel firmy Skanska Paweł Praszkiewicz. W referacie przedstawione zostało spojrzenie na BIM z perspektywy wykonawcy kontraktów infrastrukturalnych. Omówione zostały sposoby wykorzystania technologii BIM na placu budowy poprzez zastosowanie skanowania naziemnego i z powietrza (m.in. z zastosowaniem dronów). Joanna Bohatkiewicz z firmy EKKOM sp. z o.o. zaprezentowała ciekawy referat pt. „Building Information Modeling jako koncepcja zarządzania – wdrożenie i optymalizacja w przedsiębiorstwie projektowym”. W referacie omówione zostały kluczowe działania prowadzące do wdrożenia BIM w projektowaniu taki jak: inwentaryzacja, określenie celów, analizy przez pryzmat BIM, czy optymalizacja (mapowanie procesów). Poruszona została także kwestia sprzężenia idei „lean management” z ideą BIM. Cześć drugą zamknął Jarosław Droździel z firmy PROCHEM S.A. równie ciekawym referatem dotyczącym zintegrowanego projektowania z wykorzystaniem BIM. W prezentacji zaprezentowano m.in. oprogramowanie Navisworks używane do przeglądania informacji w modelach. Kluczowym elementem prezentacji było wykorzystanie chmury punktów opisujących istniejące obiekty przemysłowe do projektowanych elementów infrastruktury technologicznej czy instalacji.

Trzecia część „Dnia BIM 2016” rozpoczęła się od prezentacji Macieja Kindlera z londyńskiej firmy RAPID5D zaprezentował angielskie doświadczenia z zastosowania BIM w renowacji. Problematykę renowacji z wykorzystaniem BIM prelegent przedstawił na przykładzie jednego z zabytkowych kościołów w Londynie, który został przekształcony w loft. Podstawowym narzędziem było Vico Office, platforma BIM do zarządzania projektem budowlanym, pozwalająca na jednoczesne użycie dokumentacji 2D, 3D i fotografii, by na ich podstawie przygotować kosztorys i harmonogram. Kolejny referat zatytułowany „BIM – essential design tool” zaprezentowała Małgorzata Sobczyk z firmy FOSTER+PARTNERS z Londynu. W trakcie prezentacji przedstawiono historię wdrożenia BIM w firmie oraz zaprezentowano najnowsze projekty zrealizowane przez FOSTER+PARTNERS z wykorzystaniem BIM – lotnisko w Mexico City i wieżowce w San Francisco. Następnie Stanisław Moryc z firmy DATACOMP sp. z o.o. oraz Michał Juszczyk z Politechniki Krakowskiej omówili temat problematyki zarządzania zmianami projektowymi z wykorzystaniem BIM. W prezentacji przedstawiono przykłady zarządzania zmianami z wykorzystaniem programu BIM Vision oraz wycenę kosztów obiektów budowlanych w programie BIMestiMate. Część trzecią konferencji zamknął Tomasz Pałka i Jerzy Rusin z firmy BIM POINT wystąpieniem pod frapującym tytułem „Wyzwanie – cyfrowe modele „as-built” – przykłady ekstremalne. Techniki gromadzenia i interpretacji danych pomiarowych.” Prelegenci omówili problemy stojące przed projektantami wykonującymi modele BIM istniejących budynków z wykorzystaniem skanowania cyfrowego. Zaprezentowane zostały bardzo widowiskowe modele rewitalizowanej fabryki Geyera w Łodzi, obiektów handlowych w Niemczech, wiatraka oraz Pałacu Wielkiego Mistrza na zamku w Malborku.

Czwarta część i ostatnia „Dnia BIM 2016” to dwa referaty: Michała Skwarczka z firmy ELITECAD POLSKA pt. „Technologia BIM w służbie architekta – zestawienie tradycyjnego projektowania a proces BIM” opisująca problemy wdrożenia BIM z punktu widzenia sprzedawcy oprogramowania. Interesującą częścią wystąpienia było szczegółowe przedstawienie różnic między tradycyjnym projektowaniem, a projektowaniem w pełni zgodnym z BIM. Konferencję zakończyło wystąpienie Wojciecha Ciepłuchy reprezentującego BIM.EDU.PL i Wojciecha Kopki z Politechniki Krakowskiej pt. „Cyfrowe narzędzia w projektowaniu i edukacji”, w którym przedstawili koncepcję wykorzystania BIM w edukacji wskazując możliwości wykorzystania tej idei oraz formułując 7 kluczowych propozycji nauczania BIM.

„Builder” był głównym patronem medialnym konferencji.

 

opr. Michał Juszczyk i Krzysztof Zima