1. Home
  2. Bez kategorii
  3. BUILDER – MAJ 2016
BUILDER – MAJ 2016
0

BUILDER – MAJ 2016

0

Polskie miasta przeobrażają się. Wpływa na to wiele czynników, w tym nowoczesna architektura, postęp technologiczny i zmiany przebiegające w społeczeństwie (baumanowska płynna nowoczesność). Inwestycje takie jak Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, „Świętokrzyski Sztetl” (str. 68), Zoom Natury w Janowie Podlaskim, Warsaw Spire z Placem Europejskim, hala „Podium” w Gliwicach, Centrum Kongresowe Jordanki, Muzeum Przełomy (w kolejnych numerach) i wiele innych zmieniają oblicza polskich miast. Rozwijamy się, jesteśmy postrzegani jako równi wielu europejskim miastom, ale jak wynika z badań – wciąż je gonimy…

Eksperci PwC policzyli dystans dzielący dziś polskie miasta od modelowego miasta europejskiego w pięciu obszarach infrastruktury – mieszkaniowej, transportowej, internetowej, społecznej oraz ochrony środowiska. Oszacowali wielkość inwestycji koniecznych dla wyrównania dystansu we wszystkich tych obszarach. Przewidują kolejne, po latach transformacji gospodarczej, 23 lata doganiania Europy Zachodniej. Według wspomnianego raportu PwC największe wydatki miast na rozwój będą koncentrować się w obszarze transportu i komunikacji oraz mieszkaniowym. Ten ostatni wymaga szczególnych nakładów (szacuje się je na ok. 737 mld zł), ponieważ większość wybudowanych przed 1999 r. mieszkań będzie wymagała modernizacji lub kapitalnego remontu.

Duży wpływ na zmiany polskich miast ma digitalizacja. Obecna wszędzie, ma za zadanie sprostać nowym wyzwaniom i ułatwić życie. Szacuje się, że już do 2020 roku na świecie będzie 50 mld urządzeń podłączonych do sieci, 50 razy więcej niż jeszcze 5 lat temu. To sprawia, że znacząco zmienia się również wartość globalnego rynku dla inteligentnych miast. Według danych raportu „Inteligentny rozwój miasta” (oprac. Orange i Integrated Solutions, przy współpracy z Fundacją CATI) do 2020 r. wartość ta wynosić będzie około 1,5 biliona dolarów, co jest równe PKB Hiszpanii z 2014 r. Inteligentne miasta są efektem postępującej rewolucji przemysłowej, opierającej się na nowoczesnych technologiach.

„Builder” również idzie z duchem czasu. Zachęcamy do lektury na bieżąco naszego miesięcznika – niebawem będzie to możliwe również za pomocą urządzeń mobilnych.

Zapraszam do lektury.

Danuta Burzyńska
Redaktor Naczelna

SPIS TREŚCI>>