1. Home
  2. Bez kategorii
  3. PRZETARGI, DOTACJE I INWESTYCJE W BRANŻY DROGOWO-MOSTOWEJ
PRZETARGI, DOTACJE I INWESTYCJE W BRANŻY DROGOWO-MOSTOWEJ
0

PRZETARGI, DOTACJE I INWESTYCJE W BRANŻY DROGOWO-MOSTOWEJ

0

3 501 rozstrzygniętych przetargów, 340 dotacji z UE oraz 374 ogłoszenia o planowanych inwestycjach – tak przedstawia się branża drogowo-mostowa w I kwartale 2016 roku.

Jak wynika z raportu Serwisu Pressinfo.pl w całym kraju w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku dokonano łącznie 3 501 rozstrzygnięć postępowań przetargowych, których przedmiotem w całości bądź w części były prace drogowo-mostowe. Ich łączna wartość opiewała na ponad 8 mld zł.

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego byli tymi, którzy najliczniej wygrywali postępowania przetargowe w branży drogowo-mostowej – 648 wygranych. Również firmy zarejestrowane na terenie tego województwa odnotowały najwyższą łączną kwotę za wygrane przetargi – 4,5 mld zł. Kolejno za nimi ustawiły się firmy z województwa dolnośląskiego (933 mln zł) oraz z śląskiego (łącznie: 740 mln zł).

W I kwartale 2016 roku zostało upublicznionych 340 informacji na temat przyznanych dotacji (powyżej 1 mln. zł) na cele związane z sektorem drogowo-mostowym. Informacje te pojawiały się z różnym natężeniem w poszczególnych miesiącach, jednak najliczniej można było je zaobserwować w styczniu (291 informacji). Beneficjentami w głównej mierze byli przedsiębiorcy z terenu województwa wielkopolskiego (85 informacji o dotacjach). Największa dotacja popłynie do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Warszawie na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek (długość odcinka: 38,88 km).

Serwis Pressinfo.pl zmonitorował 374 informacji o planowanych inwestycjach drogowo-mostowych (powyżej 1 mln zł). Najliczniejsze z nich pojawiały się w marcu – 139. W styczniu ukazało się 101 informacji, a w lutym 134. Najaktywniej o swoich planach inwestycyjnych powiadamiali inwestorzy z województwa lubelskiego (70 informacji).

Analizowane dane pokazują z jednej strony duży dystans rynku spowodowany niestabilnością prawną, z drugiej natomiast oczekiwanie na uruchomienie środków unijnych związanych z inwestycjami drogowo-mostowymi. Najbliższe miesiące powinny przynieść zdecydowaną poprawę na rynku zamówień publicznych związanych z omawianym sektorem gospodarki. Ilość dotacji, jaka została rozdysponowana beneficjentom spowoduje wzrost rozstrzygniętych postępowań przetargowych  –  mówi Renata Polisiakiewicz, ekspert współpracujący z Pressinfo.pl

Cały raport dostępny na stronie: http://www.pressinfo.pl/raporty-branzowe/raport-przetargi-dotacje-inwestycje-w-branzy-drogowo-mostowej-podsumowanie-i-kw-2016-r.html

Podsumowanie I kwartału 2016 r. zostało przygotowane przez Serwis Pressinfo.pl