1. Home
  2. Bez kategorii
  3. PIERWSZY RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BRANŻY STOLARKI
PIERWSZY RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BRANŻY STOLARKI
0

PIERWSZY RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BRANŻY STOLARKI

0

Na początku kwietnia Grupa VELUX opublikowała polski Raport Społecznej Odpowiedzialności, który jest jednocześnie pierwszą taką publikacją w branży stolarki w naszym kraju. Wydanie raportu zbiegło się z świętowaniem 75 rocznicy istnienia firmy i w kompleksowy sposób przedstawia jej zaangażowanie na rzecz społeczeństwa oraz środowiska. 

„Społeczna odpowiedzialność to koncepcja, która stanowi podstawę naszej działalności biznesowej. W rozumieniu firmy VELUX CSR oznacza nie tylko kierunek wydawania pieniędzy, ale przede wszystkim sposób, w jaki je zarabiamy” – mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska. „W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz, świętujemy 75 rocznicę istnienia Grupy VELUX. To doskonała okazja, by podsumować nasze aktywności w obszarze odpowiedzialnego biznesu, które wpisane są zarówno w misję firm VELUX jak i koncepcję Przedsiębiorstwa Modelowego” – dodaje.

CSR wpisany w DNA firmy – Przedsiębiorstwo Modelowe
Już w 1965 roku założyciel Grupy VELUX – Villum Kann Rasmussen – postawił sobie za cel stworzenie Firmy Modelowej, rozumianej jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji. Te założenia do dziś są mocnym fundamentem, na którym opiera się działalność firmy VELUX. Efektem tej wizji jest prospołeczny model biznesowy.

Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa
Kluczowym obszarem, na którym koncentruje się Grupa VELUX jest zrównoważone życie w budynkach. Firma od lat zajmuje się aktywną promocją nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Podejmuje inicjatywny na rzecz rozwiązań, które nie tyko optymalizują wydajność energetyczną budynków, ale również uwzględniają zdrowie i samopoczucie ludzi. Jedną z takich globalnych inicjatyw jest współtworzenie koncepcji Domów Aktywnych, w których zachowana jest równowaga pomiędzy niskim zużyciem energii, zdrowym klimatem wewnętrznym i ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto firma VELUX chętnie wspiera inicjatywy związane z edukacją ekologiczną jak np. kampania społeczna – Energetyczny Autobus – organizowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Aktywnie uczestniczy w promocji zdrowego i energooszczędnego budownictwa wśród architektów oraz studentów architektury. Jest jednym z mecenasów programu edukacyjnego „Promujmy Polską Architekturę”, którego celem jest edukacja młodych architektów i przekonanie ich do stosowania nowoczesnych materiałów i rozwiązań technologicznych. Od ponad 12 lat polscy studenci są zapraszani do udziału w międzynarodowym konkursie International VELUX Award oraz mają również szansę na staż w biurze architektonicznym VELUX, gdzie poznają zasady projektowania zgodnego z koncepcją zrównoważonego budownictwa.
Od wielu lat firma angażuje się w życie społeczności lokalnych oraz wspiera działalność organizacji społecznych w Polsce m.in. poprzez dotacje przyznawane przez niezależnie działające Fundacje VELUX, będące większościowym udziałowcem Grupy. W sumie, od 2003 roku Fundacje VELUX przekazały 27 grantów o łącznej wartości 85 mln zł na realizację inicjatyw związanych z ochroną socjalną oraz niwelowaniem różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu choroby, ubóstwa, sytuacji rodzinnej lub niepełnosprawności.

Jako największy pracodawca w Gnieźnie (w dwóch fabrykach pracuje 800 osób) i Namysłowie (w fabryce okien i kołnierzy pracuje 700 osób), firma VELUX aktywnie wspiera społeczności lokalne i współpracuje w władzami samorządowymi. W ubiegłą sobotę odbył się XIV Bieg Europejski w Gnieźnie, którego firma jest stałym sponsorem strategicznym.

Zrównoważone produkty oraz wpływ na środowisko 
Oprócz dbałości o najwyższą jakość (polityka jakości zgodna z normą ISO 9001) oraz innowacyjność swoich produktów Grupa VELUX olbrzymie znaczenie przywiązuje do wpływu produktów na otoczenie na każdym etapie ich życia. To determinuje proces produkcji i eksploatacji okien VELUX. Grupa VELUX opracowała analizę Cyklu Życia Produktu (ang. Life Cycle Assessments LCA), która uwzględnia wpływ okien dachowych VELUX na klimat i środowisko począwszy od zakupu surowców do ich wyrobu, produkcję i użytkowanie, aż po ich utylizację. Wynik analizy pozwala na spojrzenie na produkt pod kątem jego wpływu na środowisko i daje podstawę do udoskonalania. Przykładem zrównoważonych produktów VELUX jest Nowa Generacja okien dachowych która ogranicza zużycie energii, umożliwia lepsze doświetlenie wnętrz, a także gwarantuje niezwykły komfort użytkowania. Wyrazem troski o środowisko naturalne jest ogłoszona w 2009 roku globalna strategia Grupy VELUX, polegająca na stopniowym ograniczaniu własnej emisji CO2, której celem jest obniżenie do roku 2020 emisji CO2 o połowę. W Polsce, pomimo znacznego zwiększenia produkcji, od 2010 roku udało się zmniejszyć emisję CO2 o 16 proc. Jednym z warunków osiągnięcia postawionego przez Grupę celu jest efektywne zarządzanie energią w zakładach produkcyjnych. Polskie fabryki VELUX przeszły pozytywnie audyt energetyczny i na początku 2015 roku otrzymały certyfikaty ISO 50001. Spełniły tym samym wymogi dyrektywy unijnej odnośnie efektywności energetycznej przedsiębiorstw i dołączyły do nielicznego wciąż w Polsce grona firm posiadających system zarządzania energią zgodny z tą normą.

Odpowiedzialny pracodawca
Firma wspiera swoich pracowników oraz lokalne społeczności poprzez Fundację Pracowniczą, której celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pracowników (np. ciężka choroba, edukacja akademicka dziecka itp.).   Bezpieczeństwo pracy to jedno z kluczowych zadań jakie stawia przed sobą firma VELUX. W 2010 roku we wszystkich fabrykach na świecie, również w Polsce został wdrożony Program Doskonałego Bezpieczeństwa (Safety Excellence Programme). Od momentu jego wprowadzenia liczba wypadków została zredukowana o 62 proc. Inicjatywa zakłada budowanie kultury pracy opartej na bezpieczeństwie. W związku z tym zostały wdrożone procedury i narzędzia, które zapewniają ciągłą poprawę bezpieczeństwa w celu zmniejszenia liczby wypadków do zera. Nagradzane są najlepsze usprawnienia z zakresu BHP i ochrony zdrowia. W 2015 roku dzięki zaangażowaniu pracowników firma wdrożyła 5 539 usprawnień produkcyjnych i BHP.

Partnerstwo z Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Publikacja raportu CSR zbiegła się z dołączeniem Grupy VELUX do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. „Jesteśmy przekonani, że dzięki procesowi raportowania możemy nie tylko budować przewagę konkurencyjną, ale również wyznaczać trendy. Jako pierwsi w branży stolarki zdecydowaliśmy się na publikację raportu CSR, a także nawiązanie współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dlatego naszą ambicją jest edukacja w tym obszarze kluczowych interesariuszy. Chcemy przekonywać, że odpowiedzialność społeczna jest ważną częścią biznesu i może przynosić realne korzyści dla przedsiębiorstwa” — mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to działająca od 15 lat, największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się propagowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.