Home Bez kategorii WARSZTATY I CASE STUDY
0

WARSZTATY I CASE STUDY

0

Warsztaty z zakresu technologii budowlanych i procesów projektowych prowadzone
we współpracy z wybranymi firmami z przemysłu budowlanego to integralna część programu Builder for the Future. Warsztaty edukacyjne w firmach są odpowiedzią
na potrzebę nieustannego poszerzania praktycznej wiedzy wśród studentów architektury
i budownictwa.  Odbywają się one w siedzibach partnerów strategicznych programu i są połączone ze zwiedzaniem zakładów produkcyjnych oraz hal wystawowych. Pozwala
to studentom na lepsze zrozumienie działania poszczególnych systemów oraz daje
im wyobrażanie, w jaki sposób zastosować wybrany system na budowie.

Nieodłączną częścią programu Builder for the Future są także Warsztaty BIM, które powstały
w odpowiedzi na  ogromne zainteresowanie tą technologią wśród studentów. Warsztaty BIM
to odzwierciedlenie zapotrzebowania rynku budowanego na młodych architektów i inżynierów pracujących w tej technologii. Uczestnicy warsztatów uczą się między innymi modelowania konstrukcji w programie Revit i Archicad oraz koordynacji międzybranżowej w technologii BIM. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje certyfikat.

Programowi towarzyszą  także wydarzenia takie jak wizyty studialne na wybranych placach budowy
w całej Polsce. Dzięki case studies organizowanych na budowach można skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobywaną na wykładach z praktycznym wymiarem pracy architekta i inżyniera. Case study to świetna okazja do zdobycia doświadczenia oraz do rozmowy z ludźmi, którzy mogą się podzielić swoją wiedzą. Szkolenia i ćwiczenia praktyczne z zakresu wybranych technologii budowlanych, procesów projektowych lub realizacyjnych są prowadzone we współpracy z wybranymi firmami
z przemysłu budowlanego, wykonawczymi i okołobudowlanymi.

open