1. Home
  2. Bez kategorii
  3. PROF. DR HAB. WIESŁAW TRĄPCZYŃSKI
0

PROF. DR HAB. WIESŁAW TRĄPCZYŃSKI

0

RADA.032Prof. dr hab. Wiesław Trąmpczyński – absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów (obecnie Samochodów i Maszyn Roboczych) w roku 1971. W latach 1971-1996 pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w roku 1987, a w latach 1989-1992 pełnił funkcję Z-cy Dyrektora ds. Wdrożeń. W roku 1996 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.
Od roku 1996 pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej, na Wydziale Budownictwa i Architektury, gdzie jest Kierownikiem Katedry Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych. W latach 2000 – 2008 pełnił funkcję Rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Autor, lub współautor, ponad 150 prac naukowych. Od roku 2011 jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (kadencja 2011-2014, 2014-2017), gdzie od roku 2014 pełni funkcję V-ce Przewodniczącego.