1. Home
  2. Bez kategorii
  3. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ GARBACZ
0

DR HAB. INŻ. ANDRZEJ GARBACZ

0

RADA.010Dr hab. inż.  Andrzej Garbacz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Na Wydziale Inżynierii Lądowej pracuje od 1991 roku, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Inżynierii Budowlanej. Wykładowca przedmiotów: Inżynieria Materiałów Budowlanych, Technologia Kompozytów Polimerowych, Ocena Stanu Materiałów w Konstrukcji, Naprawa Konstrukcji Betonowych. Obszar jego zainteresowań naukowych związany jest z analizą relacji między mikrostrukturą betonopodobnych kompozytów polimerowych, a ich właściwościami przy wykorzystaniu różnych metod ilościowego opisu mikrostruktury materiałów oraz nieniszczących metod badania ich właściwości. Zajmuje się także zastosowaniem kompozytów polimerowych jako materiałów do napraw i ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych, w tym badaniami związanymi z oceną ich przydatności dla budownictwa. Dorobek naukowy dr hab. inż. Andrzeja Garbacza obejmuje ponad 150 pozycji literaturowych. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć zastosowanie oryginalnego podejścia naukowego wykorzystującego zaawansowane metody badawcze inżynierii powierzchni do kształtowania przyczepności w naprawach konstrukcji betonowych oraz ocenie skuteczności tych napraw z wykorzystaniem nowoczesnych metod NDT. Podsumowanie badań w tym zakresie prowadzone także we współpracy z University of Liege (Belgia) i Laval University (Kanada) zostały zawarte w monografii Concrete Surface Engineering autorstwa Luc Courarda, Benoit Bissonnette i Andrzeja Garbacza, wydanej nakładem uznanego wydawnictwa CRC Press Taylor & Francis, w serii Modern Concrete Technology. Oprócz wymienionych ośrodków współpracuje z: Aachen University (Niemcy); University of Minho (Portugalia), Tongji University (Chiny), University of Salento (Włochy), National Institute of Standards and Technology (USA) w obszarze nowych rozwiązań materiałowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa.
Jest m.in.: RILEM Senior Member; sekretarzem the International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC), członkiem Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN i Rady Naukowej ITB. Uczestniczy w pracach PZITB i Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących.