Home Bez kategorii PROGRAM REWITALIZACJI POLSKICH MIAST
PROGRAM REWITALIZACJI POLSKICH MIAST
0

PROGRAM REWITALIZACJI POLSKICH MIAST

0

Istotą programu zainicjowanego przez miesięcznik „Builder” jest uświadamianie prawidłowego pojmowania założeń procesu rewitalizacji. Właściwe ich zrozumienie umożliwi optymalne rozwiązywanie problemów danych obszarów. Problemy te nie zatrzymują się na aspekcie społecznym, choć jest to bezwzględnie najważniejsze. Obszary zdegradowane generują bowiem utrudnienia natury gospodarczej, środowiskowej, krajobrazowej, funkcjonalnej i technicznej.

Od kilku lat przekazujemy na łamach „Buildera” szczegółową wiedzę użyteczną również do przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji obszarów zabudowy mieszkaniowej, w tym wzniesionej w systemach wielkopłytowych. To wciąż aktualne wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć lokalne władze, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. A będzie to możliwe dzięki funduszom unijnym zagwarantowanym w Regionalnych Programach Operacyjnych dla poszczególnych województw na lata 2014-2020.

Naszym profilem jest budownictwo, dlatego chcemy zadbać szczególnie o to, aby aspekt techniczny wzbogacić o wsparcie w formie rzetelnej promocji i edukacji w zakresie nowoczesnych, wysokiej jakości rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych, które służyć będą wykreowaniu atrakcyjnych projektów oraz zapewnią bezproblemową ich realizację, a także trwałość, bezpieczeństwo i wysoką jakość końcową realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Działania rewitalizacyjne dzięki zastosowaniu wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych pozwolą na trwałą odnowę obszarów, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska, zabudowy, poprawę jakości życia mieszkańców. Warto podkreślić, że działania modernizacyjne będą łączone z działaniami, które przyniosą wyższą efektywność energetyczną.

Celem programu „Metamorfozy – rewitalizacja polskich miast” jest więc wypełnienie luki merytorycznej dotyczącej zagadnień związanych z rewitalizacją obszarów miejskich, informowanie i edukowanie w tym zakresie zarówno beneficjentów środków z nowej perspektywy finansowej UE, jak również wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych – inwestorów, projektantów i firmy wykonawcze. Ponadto, pokazywanie dobrych wzorców – udanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz realizujących je miast i firm – a także promocja najlepszych rozwiązań, które mają wpływ na sukces przedsięwzięcia.

Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy wspólnie z nami chcą zmieniać oblicza polskich miast.

 

Danuta Burzyńska

Redaktor Naczelna

open