Home Bez kategorii NOWA INFRASTRUKTURA DROGOWA I SIECIOWA
NOWA INFRASTRUKTURA DROGOWA I SIECIOWA
0

NOWA INFRASTRUKTURA DROGOWA I SIECIOWA

0

Nowa infrastruktura drogowa i sieciowa STRABAG Sp. z o.o. oraz Grupa LOTOS, podpisały umowę na budowę infrastruktury drogowej i sieciowej w ramach rozwoju programu EFRA. Zakres umowy obejmuje budowę nowych i przebudowę istniejących dróg, placów, chodników i żelbetowych kanałów kablowych oraz szereg prac branżowych elektrycznych i sanitarnych.

Prace budowlane potrwają do kwietnia 2018 roku. Będą one prowadzone w samym sercu projektu, wokół budowanej instalacji stanowiącej element tzw. kompleksu koksowania. Budowa i przebudowa dróg, chodników i placów będzie prowadzona na obszarze 12 ha w południowo-zachodniej części zakładu. Inwestycja przewiduje zastosowanie wszystkich typów nawierzchni: asfaltowych (będą pochodzić ze spółki LOTOS Asfalt), betonowych, z płyt prefabrykowanych żelbetowych oraz kostki. Łączna powierzchnia budowanych nawierzchni wyniesie 26 tys. m2. W niej zawiera się 12,4 tys. m2 nawierzchni asfaltowych, 2,6 tys. m2 nawierzchni betonowych, 8,2 tys. m2 płyt żelbetowych oraz 1,5 tys. m2 kostki betonowej.

open