1. Home
  2. Bez kategorii
  3. LAURY BUILDERA 2015
LAURY BUILDERA 2015
0

LAURY BUILDERA 2015

0

Wyróżnienie Laury Buildera przyznawane jest firmom i instytucjom spoza branży budowlanej, których działalność i świadczone usługi wspierają rozwój branży budowlanej i działających w niej firm. Kapituła bierze pod uwagę dostępność produktu lub usługi, nowatorstwo, dostosowanie do wymogów branży budowlanej, potrzeb klientów i zmieniającego się rynku. Poniżej przedstawiamy nagrodzonych Laurami Buildera 2015.

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza i prof. dr hab. inż. architekt Ewa Kuryłowicz, Przewodnicząca Rady Fundacji oraz Michał Kuryłowicz, Prezes Fundacji – wyróżnienie zostało przyznane za wspieranie i promocję odważnej i odpowiedzialnej kurylowicz Mkurylowicz Etwórczości architektonicznej.
Cały zespół Kuryłowicz & Associates łączy wspólne podejście do formułowania istoty każdego zagadnienia, rozwiązywania go jako wyzwania i szansy na odnalezienie prawdy o kolejnym kawałku przestrzeni, a następnie wyeksponowanie tych z cech owej prawdy, które pomogą żyć i życie zrozumieć, tu, ale nie tylko teraz, a z myślą też o przyszłości. Zawsze z założeniem o poprawie przestrzeni – na tyle na ile władna jest architektura.

PMR i Bartłomiej Sosna, Główny Analityk Rynku Budowlanego – Laury Buildera 2015 otrzymali za ugruntowaną pozycję profesjonalnego doradcy świadczącego usługi konsultingowe oraz z zakresu badań rynku i badań marketingowych z uwzględnieniem rynku budowlanPMRego.
Wywodząca się z Krakowa firma PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy sektora budowlanego w ponad 25 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prognozy PMR opierają się na pozyskanych z badań pierwotnych danych unikalnych, oficjalnych danych statystycznych, modelach ekonometrycznych, a także na strategiach najważniejszych inwestorów na rynku budowlanym. Poza sektorem budowlanym, PMR specjalizuje się także w sektorach: handlu detalicznego, farmaceutycznym, opieki zdrowotnej i ICT. Firma przeprowadza konferencje i szkolenia biznesowe, a także realizuje usługi doradcze. W ciągu 20 lat działalności PMR pomógł już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom w zbudowaniu, wdrożeniu i monitorowaniu swojej strategii biznesowej.

Expander Advisors Sp. z .o. i Adrian Jarosz, Prezes Zarządu – nagroda za ugruntowaną pozycję profesjonalnego doradcy expanderfinansowego na polskim rynku ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla branży budowlanej.
Expander to pierwszy w Polsce i jeden z największych niezależnych doradców finansowych. Posiada obecnie blisko 100 placówek w 50 miastach, które swoim zasięgiem obejmują 85% powierzchni kraju. Celem firmy jest świadczenie usług finansowych, które pomagają zaspokoić potrzeby klientów na każdym etapie życia. Expander pośredniczy m.in. w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych i gotówkowych – już co dziewiąty kredyt mieszkaniowy w Polsce jest udzielany za jego pośrednictwem, a w samym tylko III kwartale ubiegłego roku łączna wysokość wsparcia wyniosła 1,14 mld zł. Doradcy pośredniczą także w zakupie produktów inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, a także rozwiązań finansowych dedykowanych przedsiębiorstwom.

Instytut Biznesu Rodzinnego i dr Adrianna Lewandowska, Prezes – za wspieranie polskich przedsiębiorców rodzinnych oraz badaczy zajmujących się szeroko pojętą tematyką przedsiębiorczości rodzinnej.
Instytut Biznesu Rodzinnego powstał w Poznaniu w 2011 roku z inicjatywy dr Adrianny Lewandowskiej. Działa na zasadach non-profit, by wspierać polskich przedsiębiorców rodzinnych, badaczy zajmujących się szeroko pojętą tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Skupia wokół instytutsiebie grono ekspertów. Instytut Biznesu Rodzinnego jest Centrum Wiedzy o firmach rodzinnych: prowadzą badania naukowe i analizy dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce i za granicą, formułują idee i koncepcje profesjonalizacji przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce, tworzą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki i biznesu, stymulują rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w kolejnych pokoleniach przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA i Witold Okoński, Prezes Zarządu – wyróżnienie zostało przyznane za promowanie najwyższych standardów technologicznych oraz integrację środowisk działających w sferze projektowania oraz dafabudowy dachów płaskich i fasad.
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA to jedno z najmłodszych stowarzyszeń branżowych w Polsce a przy tym mające opinię jednego z najprężniej działających. Aktualnie tworzy go ponad 70 firm wykonawczych oraz produkcyjno/dostawczych, a kolejne podmioty oczekują na przyjęcie w poczet członków. Atrakcyjność Stowarzyszenia jest efektem jego rozsądnych statutowych przedsięwzięć o charakterze non-profit skierowanych do środowisk projektantów, architektów, inżynierów, inwestorów i generalnych wykonawców oraz wszystkich podmiotów działających w obszarze dachów płaskich i fasad. Są to przede wszystkim działania, które prowadzą do: ujednolicenia standardów wykonawczych (m.in. standardów technicznych, serwisowych i BHP) oraz utrzymania ich na odpowiednio wysokim poziomie, unifikacji warunków handlowych tworzących przy tym partnerskie relacje wśród uczestników procesów realizacyjnych, inspiracji, inicjacji i kształtowania działań stymulujących rozwój branży oraz integracji środowisk działających w sferze projektowania oraz budowy dachów płaskich i fasad.

Grant Thornton i Tomasz Wróblewski Partner Zarządzający – Laury przyznane za wspieranie firm z branży budowlanej i nieruchomościowej w zakresie m.in. doradztwa podatkowego, doradztwa przy fuzjach i przejęciach, usługach outsourcingu rachunkowości oraz usługach audytowych.
okokGrant Thornton jest jedną z czołowych, globalnych organizacji zrzeszających niezależne firmy audytorskie, doradztwa podatkowego oraz konsultingu biznesowego. Firmy te pomagają dynamicznym organizacjom wyzwolić ich potencjał rozwoju poprzez świadczenie praktycznych, wybiegających w przyszłość usług doradczych. Proaktywne zespoły projektowe, kierowane przez otwartych na klienta partnerów, wykorzystują wiedzę, doświadczenie i instynkt, by analizować złożone problemy przedsiębiorstw prywatnych, spółek giełdowych oraz firm sektora publicznego i pomagać tym przedsiębiorstwom w poszukiwaniu właściwych rozwiązań.

dr inż. Stanisław Karczmarczyk Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wyróżnienie otrzymał za działalność na rzecz branży i inżynierów budownictwa w Małopolsce oraz za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i projektowe, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu ochrony zabytków.Karczmarczyk
Jest autorem lub współautorem ok. 120 artykułów i referatów, w tym ok. 30 opublikowanych w czasopismach zagranicznych. Był współorganizatorem kilku konferencji, na przykład „Jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe” czy „Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych”. Swoje doświadczenia zawodowe wykorzystał między innymi przy tworzeniu popularnonaukowych filmów na temat rewaloryzacji Krakowa, odnowy Wawelu i modelowego postępowania przy odnowie Kamienicy Hetmańskiej.