1. Home
  2. Bez kategorii
  3. SPOTKANIA Z MISTRZAMI I EKSPERTAMI
0

SPOTKANIA Z MISTRZAMI I EKSPERTAMI

0

Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi
i wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa
i architektury. Builder for the Future umożliwia studentom spotkania z wybitnymi osobowościami architektury i budownictwa oraz konsultacje z ekspertami z firm będących Partnerami strategicznymi. Program wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem
i autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci. Tworzą oni grupę Mentorów. Biorą również udział w pracach Kapituł konkursów. We współpracę zaangażowane są również wydziały architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni publicznych
i prywatnych.

Podczas Dni Młodego Architekta i Inżyniera odbywają się konsultacje z ekspertami z firm. Jest to dobra okazja do poznania rynku budowlanego. W trakcie konsultacji branżowych trwają rozmowy
z architektami i inżynierami z wiodących firm wykonawczych i doradcami technicznymi z producentami materiałów i technologii budowlanych. Uczestnicy Dni Młodego Architekta i Inżyniera poszerzają swoją wiedzę na temat materiałów i technologii, które są przydatne przy projektowaniu, zbierają specjalnie przygotowane materiały informacyjne i fachową literaturę, rozmawiają o projektach, nad którymi obecnie pracują.