1. Home
  2. Bez kategorii
  3. BUILDER – STYCZEŃ 2016
0

BUILDER – STYCZEŃ 2016

0

Od kilku lat budownictwo to w opinii publicznej – głównie na skutek wybiórczego przekazu medialnego – obszar zaniedbań, błędów, awarii lub katastrof budowlanych, korupcji, bylejakości. Choć oczywiście są i na to przykłady, to w rzeczywistości polskie budownictwo osiągnęło poziom światowy, a nasi inżynierowie są w stanie podjąć każde wyzwanie techniczne i technologiczne. Dowodem na to są wspaniałe obiekty, ale one są bardziej znane niż ich budowniczowie – tych bowiem PR nie obejmuje.

A przecież Inżynier – to brzmi dumnie. W ramach swojej działalności wykonuje dziesiątki różnych odpowiedzialnych czynności, pełni wiele ważnych funkcji w całym procesie inwestycyjnym. Projektuje, planuje, kieruje ludźmi, zarządza, buduje, oblicza, doradza, bada, analizuje…

Jego ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo dotyczy budowy nie tylko w okresie jej realizacji, ale również po jej zakończeniu, kiedy obiekt eksploatowany jest przez ludzi, urządzenia czy środki transportu. Każdy numer „Buildera” tworzą z nami wybitni inżynierowie, wysokiej klasy specjaliści w różnych dziedzinach budownictwa, są autorami artykułów naukowych i technicznych lub ich bohaterami. Uznaliśmy jednak, że w nowym roku damy jeszcze większe świadectwo ich profesjonalizmu i pokażemy najciekawsze inwestycje – nie tylko od strony architektonicznej, lecz także realizacyjnej. Inwestycje, z których inżynierowie naprawdę powinni być dumni, tak samo jak z zawodu, który z pasją wykonują.

I właśnie tej pasji w każdym inżynierskim i innym twórczym działaniu życzymy Państwu – naszym Czytelnikom – w 2016 roku! Oprócz profilu architekta (dział architektura i design) godne miejsce w „Builderze” znajdzie zatem profil współczesnego inżyniera, zaprezentujemy mocne strony tego zawodu, kierunki rozwoju i osiągnięcia najzdolniejszych. Tymczasem, przed pokazaniem współczesności, postanowiliśmy sięgnąć do historycznych korzeni.

Zapraszamy firmy budowlane do współpracy z „Builderem” – wskazujcie Państwo swoich najlepszych inżynierów i najciekawsze budowy, które z sukcesem realizują.

Zapraszam do lektury.

Danuta Burzyńska
Redaktor Naczelna

SPIS TREŚCI>>