Home Bez kategorii POLITYKA PRYWATNOŚCI PWB MEDIA PRZY ZAKUPACH W APP STORE I GOOGLE PLAY
0

POLITYKA PRYWATNOŚCI PWB MEDIA PRZY ZAKUPACH W APP STORE I GOOGLE PLAY

0

PWB MEDIA Zdziebłowski Spółka Jaena (dalej PWB MEDIA) z siedzibą w Warszawie, ul. Patriotów 174, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278155, NIP 9511722650, REGON 012655625, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuły prasowe PWB MEDIA w wersji na iPada za pośrednictwem Apple Store (dalej Klienci), priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. W związku z powyższym PWB MEDIA stworzyła niniejszy dokument – Politykę Prywatności.

PWB MEDIA oświadcza, iż zamówienie prenumeraty tytułów prasowych PWB MEDIA w wersji na iPad i IPhone przez Klienta w ramach Apple Store nie powoduje przetwarzania przez PWB MEDIA jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez PWB MEDIA nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych PWB MEDIA w wersji na iPad i iPhone. PWB MEDIA nie będzie również wykorzystywała jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych..

PWB MEDIA nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Klient poprzez linki zamieszczone w ramach wydań tytułów prasowych PWB MEDIA w wersji na urządzenia mobilne.

Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play. PWB MEDIA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraza Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.

W przypadku pytań Klientów dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o wysyłanie maila na adres: prenumerata@buildercorp.pl

open