prof. nadzw. dr hab. Eur. inż. TOMASZ Z. BŁASZCZYŃSKI – Gala B4F

Paulina Krzak
Przyłączając się do słów Pana profesora Tomasza Błaszczyńskiego, Politechnika Poznańska chcielibyśmy również serdecznie podziękować i pogratulować Panu Dziekanowi Andrzejowi Szaracie za tak liczny udział studentów Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w Konkursie dla Młodych Inżynierów.
a717KJ5Gxg4Ah5

BUILDER – DODATEK BRANŻOWY – PAŹDZIERNIK 2017

prof. dr hab. inż. MARIA KASZYŃSKA – Kapituła KDMI

Paulina Krzak
"Osiągnięcie dobrego wyniku w Konkursie dla Młodych Inżynierów mobilizuje i może być istotne podczas starania o wymarzoną pracę" - powiedziała Pani prof. dr hab. inż. MARIA KASZYŃSKA, przewodnicząca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, członek Prezydium Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, przewodnicząca Kapituły Konkursu dla Młodych Inżynierów.
a717KJ5Gxg4Ah5

ARENA OPOLE

open