Home WSPÓLNE PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

ZAPRASZAMY DO PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

Ilonka Kolodziej
„Builder” od wielu lat znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od stycznia 2019 roku za publikacje naukowe i naukowo-techniczne w „Builderze” autorzy oraz ich jednostki macierzyste (uczelnie, instytuty) uzyskują 20 punktów niezbędnych w ocenie dorobku naukowego.
a717KJ5Gxg4Ah5

LogiKal®

open