1. Home
  2. WSPÓLNE
  3. PUBLIKACJE
  4. BROSZURA DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW
BROSZURA DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW
0

BROSZURA DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW

0

Pobierz  Broszurę Builder for the Future, żeby zobaczyć, jakie działania podejmujemy w ramach Programu B4F oraz Broszurę Konkurs dla Młodych Architektów, w której znajdziesz szczegółowe informacje na temat zadań konkursowych i nagród w bieżącej edycji KDMA, a także zapoznasz się z projektami nagrodzonymi w edycji 2019/2020. 

Builder for the Future to społeczny program edukacyjny zainicjowany przez miesięcznik „Builder”, którego celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Młodzi mają również bezpośredni dostęp do bogatej biblioteki „Buildera” zawierającej materiały i publikacje techniczne oraz naukowe.

Swoim zasięgiem program obejmuje blisko 10 000 młodych architektów i inżynierów budownictwa, pozwalając im na doskonały start w przyszłość. Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, studenckimi oraz uczelniami publicznymi i prywatnymi. Partnerami są wiodące na rynku firmy wspierające program organizacyjnie oraz merytorycznie.

Przedsięwzięcie wzbogacają wiedzą, doświadczeniem oraz autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci oraz menadżerowie i doradcy techniczni z firm. To ponad 150 osób, które aktywnie uczestniczą w tworzeniu i moderowaniu programu. Ważnym elementem programu są wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, a także konsultacje i wizyty studialne na placach budowy. Program umożliwia integrację środowiskową oraz wymianę doświadczeń. Stwarza uczestnikom wyjątkową okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Najbardziej aktywni, biorąc udział w konkursach, pokazują swój talent i zaangażowanie.

MAREK ZDZIEBŁOWSKI
WYDAWCA MIESIĘCZNIKA „BUILDER”

 

POBIERZ BROSZURĘ BUILDER FOR THE FUTURE

POBIERZ BROSZURĘ KONKURS DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW

 

W Broszurze Builder for the Future znajdziesz szczegółowe informacje na temat naszych działań, a także poznasz Partnerów Strategicznych Programu dla Młodych Architektów i Inżynierów.

■ Dzień Młodego Architekta i Inżyniera Budownictwa
■ Dni Młodego Architekta na uczelniach
■ Dni Młodego Inżyniera na uczelniach
■ Konkurs dla Młodych Architektów
■ Konkurs dla Młodych Inżynierów
■ case study na budowach w całej Polsce
■ Gala Builder for the Future
■ warsztaty branżowe w firmach
■ webinaria online
■ spotkania z mistrzami architektury
■ spotkania z wybitnymi inżynierami
■ konsultacje bezpośrednie z ekspertami największych firm z branży budowlanej
■ promocja i integracja
■ praktyki i staże dla aktywnych
■ strefa kariery
■ certyfikaty uczestnictwa w programie
■ materiały informacyjne i edukacyjne

W Broszurze Konkurs dla Młodych Architektów znajdziesz szczegółowe informacje na temat bieżącej edycji Konkursu oraz opis projektów nagrodzonych w edycji 2019/2020.