1. Home
  2. BUILDER MOVIE TV
  3. PIONIERZY PRZYSZŁOŚCI
PIONIERZY PRZYSZŁOŚCI

PIONIERZY PRZYSZŁOŚCI

0

Finał tegorocznych edycji Konkursu dla Młodych Architektów i Konkursu dla Młodych Inżynierów po raz kolejny przyniósł wiedzę na temat tego, w jaki sposób przeżywają rzeczywistość adepci budownictwa, a zwłaszcza z jakimi nadziejami patrzą w branżową przyszłość.

Gala wieńcząca dwie najważniejsze inicjatywy programu edukacyjnego Builder for the Future odbyła się 6 czerwca 2024 r. w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie i jak co roku stanowiła okazję do ponownego zetknięcia doświadczenia najważniejszych osobistości branży z nowatorską, często przekraczającą ustalone wcześniej horyzonty wizją przyszłych architektów i inżynierów. Uczestników KDMA i KDMI wiąże bowiem jedna, ta sama wrażliwość, na którą składają się artystyczna pasja, możliwość pierwszego poważnego zaznaczenia autorskiej wizji, a także zew rywalizacji. Członkowie obu kapituł konkursowych szansę obejrzenia trendów, które zapewne już wkrótce wyznaczą branży finaliści tegorocznych zmagań, cenią sobie zwłaszcza z tego powodu, że ubogacają ich własne, wypracowane przez lata doświadczenie.

Architektura idei
Pierwszą nagrodę w KDMA zdobył projekt autorstwa Dominiki Cieplak i Kamila Federygi, reprezentantów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Projekt, w którym głównym budulcem jest idea. To praca poświęcona nieistniejącej rusińskiej wsi Biała Woda na Rusi Szlachtowskiej, najdalej wysuniętej na zachód wyspy łemkowskiej, gdzie zwycięski duet podejmuje nie tyle koncepcje artystyczne czy nowoczesne, związane z ekologią, ale skupia się na odbiciu w architekturze ludzkiej wrażliwości, bólu rozumianego zarówno jako cierpienie psychicznie, jak i fizycznie, a także kwestie pamięci i zapomnienia. Projekt „Biała woda. Ból niepamięci” powstał pod okiem dr. hab. inż. arch. Piotra Winskowskiego, prof. PK.

Z kolei drugą nagrodę jury konkursowe postanowiło przyznać równorzędnie dwóm pracom. Jedna z nich, traktująca o nowoczesnej tężni w Kołobrzegu jako miejscu symbolicznym, mającym przypominać o bogatej solnej historii miasta, to projekt Karoliny Krużyckiej z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, powstały z pomocą dr inż. arch. Agnieszki Błażko, prof. PG. Natomiast druga nagrodzona praca porusza temat architektury obiektów towarzyszących pieszym wędrówkom jako narracyjnej całości. Projekt powstał pod okiem dr. hab. inż. arch. Mirosława Orzechowskiego, prof. PW i mgr. inż. arch. Pawła Grodzickiego, a jego autorką jest Agnieszka Wiecha z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Tryumf zmysłu

Wygrana w KDMI przypadła Andrzejowi Kuchcie z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Autor zwycięskiej pracy obrał za cel wykształcenie w sobie zmysłu inżynierskiego przy projektowaniu drapaczy chmur. To bardzo rozległe zagadnienie, wymagające odzwierciedlenia nietypowej geometrii tego rodzaju obiektów oraz szczegółowej analizy konstrukcji, ale też zmierzenia się z liczbami, a to właśnie one pomogły autorowi zdefiniować i przezwyciężyć najbardziej problematyczne zagadnienia. Praca powstała pod pieczą dr. inż. Marcina Tekielego.

Druga nagroda powędrowała do Michała Prochery z Wydziału Inżynierii Politechniki Warszawskiej, który we współpracy z mentorem, dr. inż. Stanisławem Wierzbickim, stworzył projekt przykrycia stadionu piłkarskiego. Trzecią nagrodę kapituła przyznała zaś projektowi ronda turbinowego Artura Gańczaka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. W powstawaniu pracy pomagał dr hab. inż. Mieczysław Słowik, prof. PP.

Tegoroczny Konkurs dla Młodych Architektów był jego jedenastą edycją, natomiast Konkurs dla Młodych Inżynierów odbył się po raz siódmy. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 40 tys. zł.

Lipcowy numer Buildera, w którym zaprezentowane zostały wszystkie projekty dostępny jest pod linkiem 07.2024 B4F – BUILDER POLSKA

WYNIKI XI EDYCJI KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW – B4F (builder4future.pl)

WYNIKI VII EDYCJI KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW – B4F (builder4future.pl)