1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. Saint-Gobain w Polsce w gronie partnerów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Saint-Gobain w Polsce w gronie partnerów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
0

Saint-Gobain w Polsce w gronie partnerów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

0

Oficjalny akt podpisania umowy współpracy między Grupą Saint-Gobain reprezentowaną przez Ecophon Polska a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miał miejsce 13 marca 2024. Na mocy porozumienia marka przystąpiła do Rady Gospodarczej Wydziału Fizyki, zyskując możliwość kształcenia specjalistów z zakresu akustyki w architekturze, jak również lobbowania oraz inicjowania ustaw i przepisów dotyczących wymagań budowlanych oraz prawnych.

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest dużą jednostką badawczo-dydaktyczną. Placówka może poszczycić się szeroką ofertą dydaktyczną, która wciąż jest rozwijana i dostosowywana do aktualnych potrzeb runku pracy, dzięki czemu jej absolwenci stają się poszukiwanymi pracownikami. Kandydaci mają do wyboru kilka kierunków na studiach pierwszego stopnia z różnych dziedzin fizyki: fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, akustyka, reżyseria dźwięku, astronomia, optyka okularowa i optometria, technologie komputerowe, zaś od roku akademickiego 2023/2024 także studia na pierwszym w Polsce kierunku informatyka kwantowa.

Inwestując w swój rozwój, Wydział modernizuje laboratoria znajdujące się na jego terenie, wyposażając je w dedykowaną aparaturę oraz wprowadzając nowoczesne narzędzia dydaktyczne, które umożliwiają prowadzenie badań podstawowych i badań o charakterze aplikacyjnym na poziomie światowym. Dowodem tego są liczne publikacje w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz nagrody przyznawane pracownikom (np. Prezesa Rady Ministrów). W ostatnich latach znacznie poszerzono także współpracę z otoczeniem gospodarczym, co sprzyja powstaniu nowych projektów naukowo-rozwojowych.

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Jórga, Business Unit Manager Saint-Gobain Ecophon Polska, Agata Chudy, Członek Zarządu Saint-Gobain w Polsce, prof. Michał Banaszak, prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką UAM. Źródło: materiały Wydziału Fizyki UAM.

Partnerstwo UAM i Grupy Saint-Gobain, reprezentowanej przez markę Ecophon – wiodącego dostawcę systemów dźwiękochłonnych kształtujących akustykę wnętrz, obejmuje realizację wspólnych inicjatyw, programów i projektów o charakterze akademickim, technologicznym oraz naukowym.

W imieniu UAM umowę dotyczącą współpracy w dniu 13 marca 2024 podpisał prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, prof. Michał Banaszak, zaś w imieniu Saint-Gobain w Polsce Agata Chudy, Członek Zarządu Saint-Gobain w Polsce. W spotkaniu wziął udział również Wojciech Jórga, Business Unit Manager Saint-Gobain Ecophon Polska.

– Współpraca z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmuje różne obszary, m.in. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych i dzielenie się cenną wiedzą z zakresu akustyki budowlanej oraz jej znaczenia w projektowaniu efektywnych wnętrz – mówi Wojciech Jórga. – Ponadto, z radością będziemy także wspierać studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych UAM w realizacji prac magisterskich, doktorskich i naukowych. Cieszymy się, że możemy aktywnie wpływać na proces kształcenia młodego pokolenia specjalistów i rozwoju ich kariery zawodowej.

Grupa Saint-Gobain w Polsce od 30 lat dostarcza najwyższej jakości rozwiązania dla branży budowlanej, szklarskiej, samochodowej i przemysłowej. W naszym kraju pod jej szyldem zrzeszonych jest 18 marek. Łącznie Grupa posiada 25 nowoczesnych zakładów produkcyjnych, co czyni ją kluczowym graczem na rynku.

Jednym z filarów strategii biznesowej Saint-Gobain jest edukacja z zakresu zrównoważonego budownictwa przy wykorzystaniu innowacyjnych, spełniających przepisy unijne materiałów konstrukcyjnych i budowlanych. W myśl celu nadrzędnego „Making The World a Better Home” marki należące do Grupy dokładają swoją cegiełkę do lepszej przyszłości budownictwa, między innymi mając czynny wkład w edukację studentów, którzy po opuszczeniu murów uczelnianych mogą pochwalić się dobrymi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem przekładającym się na lepszy start w zawodzie.